Logo Gemeente Leusden

Bestemmingsplan Biezenkamp

Herontwikkeling van het woon- en voorzieningencentrum 

De Biezenkamp is een woon- en voorzieningencentrum dat aan het verouderen is. Om het gebied ook in de toekomst een goede uitstralings- en aantrekkingskracht te garanderen is het nodig om de Biezenkamp te herontwikkelen. Deze herontwikkeling maakt de Biezenkamp tot een duurzaam centrumgebied dat ook de commerciële functie in de toekomst kan behouden. Meer informatie over het project Biezenkamp

BlokC_noordwest_Biezenkamp

schets blok C- noordwestgevel bron: www.7arts.nl

Bestemmingsplan

De herontwikkeling van Biezenkamp wordt geregeld in een bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan De Biezenkamp heeft 6 weken ter inzage gelegen. Op dit moment wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad geboden. Op 29 september 2011 neem de raad hier een besluit over.

Het bestemmingsplan Biezenkamp omvat een plankaart (pdf, 476 kb), toelichting (pdf, 2,7 Mb), regels (pdf, 152 kb), bijlage Staat van Horeca-activiteiten (pdf, 33 kb), Bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten (pdf, 81kb), bijlage geluid (pdf, 986,8 kb), bijlage luchtkwaliteit (pdf, 325,5 kb), bijlage archeologie (pdf, 6,3 Mb), bijlage flora en fauna (pdf, 2,5 Mb), bijlage bodemonderzoek (pdf 11,2 Mb), bijlage inrichtingsplan (pdf, 8,8 Mb), bijlage samenvatting parkeerbalans (pdf, 50,7 kb), bijlage parkeerbalans (pdf, 3,6 Mb).

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u nog inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (het kan even duren voordat het plan in beeld komt). Het plan is ook te raadplegen bij onze balie ruimtelijke ordening.    

Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen

Naar aanleiding van de inzagetermijn van het ontwerp bestemmingsplan Biezenkamp zijn zienswijzen ingediend. De beantwoording van de zienswijzen, de wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen worden in de vorm van de nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen ook ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De namen en adressen zijn uit de nota gehaald in verband met de bescherming van privacy.

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina