Logo Gemeente Leusden

Arnhemseweg 105/107, 3832GK

Type bekendmaking: omgevingsvergunning
Locatie: 3832GK 105
Publicatiedatum: 27-11-2012
Status: Aanvraag

Omschrijving

Verzoek om omgevingsvergunning (art. 3.10 lid 1 Wabo)

 

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op:

 

Arnhemseweg 105/107, 3832GK, restauratie van de nutstuin Leusden, Wabo-2012-261

Hessenweg 135, 3835PH, het milieuverantwoord ondernemen (aanpassingen emissiearme huisvestingsystemen), Wabo-2012-280

 

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure:

Het plan en ontwerpbesluit liggen ter inzage van donderdag 15 november 2012 tot en met woensdag 26 december 2012 op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis.

 

Gedurende deze termijn kan een ieder, zowel schriftelijk als mondeling, zienswijzen  indienen bij het college van Leusden, Postbus 150, 3830 AD Leusden. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen kan tot drie werkdagen vóór afloop van de termijn van de ter inzage legging telefonisch via het nummer 14 033 een afspraak worden gemaakt met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Wij wijzen u erop dat, de mogelijkheid bestaat dat geen beroep kan worden ingesteld, als u geen zienswijzen heeft ingediend.

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina