Logo Gemeente Leusden

Vrijwilligerswerk

Het vrijwilligerswerk in Leusden wordt georganiseerd door Larikslaan2. 

Larikslaan 2
3833 AM Leusden
telefoon (033) 434 32 20
Telefoonnummer: (033) 303 44 44. 

Meer informatie over het steunpunt vrijwilligerswerk vindt u op hun website

Larikslaan2 heeft een gevarieerd vacaturebestand. De medewerkers informeren, adviseren en bemiddelen tussen mensen die vrijwilligerswerk zoeken en non-profit organisaties die vrijwilligers zoeken. Daarnaast behartigen zij ondermeer de belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en geven informatie en advies over zaken als de rechten en plichten van vrijwilligers, verzekeringen, belastingen, begeleiding, werken met behoud van uitkering. Larikslaan2 verzorgt ook cursussen voor vrijwilligers om in de praktijk deskundig te functioneren. Voorbeelden van vrijwilligerswerk zijn: besturen, dieren verzorgen, taalles geven, klussen, speelgoed innemen en uitlenen, publiciteit en voorlichting geven, slachtofferhulp, tussentijdse schoolopvang, bardiensten, secretariaatswerkzaamheden, jongerenwerk, sport en spel, cultureel werk, collecteren, natuurles geven, maaltijdbezorging, huiswerkondersteuning, hulp aan ouderen en gehandicapten en nog veel meer.

Bij Larikslaan2 kunt u een afspraak maken om te kijken welk vrijwilligerswerk bij u past. Het doen van vrijwilligerswerk kan een opstap zijn om ervaring op te doen of weer ritme in het dagelijks leven te krijgen. En het biedt de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten. Ook kunnen jongeren in het Voortgezet Onderwijs voor hun maatschappelijke stage terecht bij Larikslaan2.

Wilgen knotten in Leusden

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina