Handleiding ondergrondse container restafval en duo PMD papier container

U kunt met uw milieupas bij alle ondergrondse containers voor restafval in Leusden terecht. De ondergrondse containers zijn voorzien van 2 inwerpopeningen. Een opening voor grote vuilniszakken van maximaal 60 liter, de andere voor kleinere vuilniszakken van maximaal 30 liter. Duo containers voor PMD en papier zijn alleen te gebruiken door bewoners van appartementen.
Locatie ondergrondse containers

Gebruikershandleiding ondergrondse containers

Restafvalcontainer

 1. Houd uw milieupas voor het venster aan de bovenkant van de ondergrondse restafvalcontainer bij 30 of 60 liter.
 2. Het deksel ontgrendelt automatisch en u kunt de ondergrondse container openen.
 3. Plaats uw afval in de bak en zorg ervoor dat de vuilniszak niet klem komt te zitten.
 4. Sluit het deksel en de afvalzak valt in de container.

Gebruikershandleiding restafvalcontainers met nieuwe paslezer

 1. Bied uw pas aan door deze rechts voor het venster te houden. Let op, er zijn twee piepjes. Het eerste piepje is voor het aanbieden van de pas en het tweede voor het openen van de trommel. Na het horen van het tweede piepje kunt u de gewenste trommel openen. Op het display verschijnt de tekst 'open deksel en plaats afval'.
 2. Open de gewenste trommel.
 3. Plaats de zak in de geopende trommel.
 4. Sluit trommel.

Ondergrondse duo container voor PMD en papier

 1. Bied uw pas aan door deze voor het venster van PMD óf papier te houden.
 2. Op het display verschijnt 'pas geaccepteerd, verwijder pas',
 3. Open de deksel en plaats de zak in de geopende trommel.
 4. Sluit deksel.
   

Storing en wat niet toegestaan is

 • Neem bij een storing of als de container vol zit, contact op met de gemeente.
 • Wanneer de container buiten gebruik is, maak dan gebruik van een van de andere containers bij u in de buurt.
 • Als u meerdere zakken met huisvuil weg wilt gooien, herhaal dan de hierboven beschreven handelingen.
 • Het is niet toegestaan afval naast de ondergrondse container te plaatsen.