Het nieuwe inzamelen

Het plaatsen van ondergrondse containers voor uw restafval is begonnen. Voor de toegang tot die containers hebben de huishoudens in de dorpskernen een milieupas gekregen. Het buitengebied krijgt de pas medio juni toegestuurd. Het inzamelen van GFT-afval en oud papier blijft ongewijzigd.
Locatieoverzicht containers

Planning ondergrondse containers

 • In de maanden mei, juni en begin juli plaatst de gemeente de ondergrondse containers.
 • De oude ondergrondse containers worden dan ook vervangen.
 • Rond 17 mei hebben de dorpskernen een brief over de plaatsing van de containers ontvangen.
 • Vanaf 7 juli kunt u gebruik maken van alle containers in Leusden. 
 • Op 11 juli wordt voor de laatste keer het restafval in vuilniszakken bij u in de straat opgehaald.

Milieupas

 • Op de brief van 17 mei over de ondergrondse containers zit uw milieupas geplakt. Met die pas heeft u toegang tot alle containers in de gemeente Leusden.
 • De bewoners van het buitengebied krijgen in de loop van juni hun nieuwe milieupas toegestuurd.
 • De milieupas vervangt de oude afvalpas en is daarmee ook uw toegangspas voor de milieustraat ’t Spieghel.
 • Uw oude afvalpas kunt u inleveren:
  - op het gemeentehuis, Fokkerstraat 16
  - op de milieustraat 't Spieghel, Spieghelweg 2
  - bij de bibliotheek
  - bij de Groene Belevenis, Hamersveldseweg 107.
  VerdraaidGoed maakt van de verzamelde afvalpassen nieuwe producten.

Tarieven

 • Tot 1 januari 2018 kunt u zonder extra kosten uw restafval kwijt in een van de ondergrondse containers. De afvalstoffenheffing over 2017 is al in rekening gebracht.
 • De tarieven voor de afvalstoffenheffing per 1 januari 2018 zijn nog niet bekend. Leusden voert dan variabele tarieven in met een lager vast deel en daarnaast een bedrag per keer dat u restafval aanbiedt.
 • De afvalstoffenheffing bestaat nu uit een vast bedrag: voor 1-persoonshuishoudens is dat € 156,00 per jaar) en voor huishoudens met meerdere personen (€ 195,00 per jaar). 

Handleiding ondergrondse containers

In de handleiding staat precies hoe u uw restafval in de ondergrondse container kunt deponeren.

De eerste resultaten

De eerste stap van het nieuwe inzamelen was het apart inzamelen van verpakkingsmateriaal in PMD-containers. De resultaten van de eerste drie maanden PMD-inzameling aan huis zijn erg positief. Er is in deze periode ruim 2,5 keer meer PMD-afval ingezameld dan in de eerste 3 maanden van 2016. De verwachting is dat de gemeente rond de 23 kilogram per inwoner inzamelt in 2017. Dat is nog beter dan waar de gemeente van tevoren in haar berekeningen vanuit is gegaan en waarop de keuze van de invoering van het ‘Nieuwe Inzamelen’ is gebaseerd.

Hoogbouw:

Voor de bewoners in hoogbouw verandert er niets.

Laagbouw:

-Huishoudens in de laagbouw binnen de dorpsgrenzen, hebben eind 2016 een container voor verpakkingsafval (PMD) gekregen. -Voor het restafval komen in de loop van 2017 ondergrondse containers in de buurt. Vanaf 7 juli kunt u met de milieupas hiervan gebruik maken.-Op 11 juli wordt voor de laatste keer het restafval in vuilniszakken bij u in de straat opgehaald.

Buitengebied:

Huishoudens in het buitengebied hebben 3 nieuwe containers gekregen.
- 1 voor restafval (grijze container met grijze deksel), die eens per 2 weken wordt geleegd.
- 1 voor verpakkingsafval/PMD (grijze container met oranje deksel), die eens per 2 weken wordt geleegd.
- 1 voor oud papier (grijze container met blauwe deksel), die eens per 4 weken wordt geleegd.
-Dit betekent dat losse zakken met rest-, PMD en/of papier-afval niet meegenomen worden.
-Een tweede PMD-container/papier container aanvragen kan, via gemeente@leusden.nl. Deze wordt bij u thuisbezorgd. 

 

 

Voor inwoners die om medische redenen veel afval hebben (waaronder ook incontinentiemateriaal) wordt een regeling getroffen inclusief financiële compensatie. Als u geïnteresseerd bent, stuur dan uw naam en adres naar nieuweinzamelen@leusden.nl of naar Postbus 150, 3830 AD Leusden. Wij informeren u voor 1 januari 2018 verder over de regeling. 

Op dit moment is er in Nederland geen goede verwerkingsmogelijkheid voor luiers en incontinentiemateriaal. Het apart inzamelen hiervan voor recycling staat daarom niet op korte termijn in de planning. Wij houden de ontwikkelingen van de recyclingmogelijkheden van luiers en incontinentiemateriaal goed in de gaten en spelen daar dan op in.

 • Vanaf 1 januari 2017 zamelt de gemeente Leusden verpakkingen van plastic, metaal/blik en drankenkartons (PMD) apart in.
 • Op het overzicht (PDF, 185kB) staat wat wel en niet in de PMD-container mag.
 • Als u een (tweede) PMD-container aan wilt vragen, stuur dan een e-mail naar gemeente@leusden.nl. Deze wordt bij u thuisbezorgd.
 • De PMD-container heeft een inhoud van 240 liter en is even hoog als de groene container, ze zijn wel breder.
 • Meer informatie.

Naar de afvalkalender via postcode en huisnummer

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Leusden. Wij werken op afspraak, zodat wij u snel kunnen helpen.
Afspraak maken
Fokkerstraat 16, 3833 LD Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 16:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 16:30