Het nieuwe inzamelen

Voor het restafval staan in alle wijken en dorpskernen ondergrondse containers. Voor de toegang tot die containers hebben alle inwoners een milieupas gekregen. Inwoners van het buitengebied hebben een container gekregen voor hun restafval. Dit is de laatste stap in het traject het nieuwe inzamelen. Vanaf 1 januari 2017 halen we plastic, metaal en drankkartons (PMD) aan huis op. Het inzamelen van GFT-afval en oud papier blijft ongewijzigd.
Locatieoverzicht containers

Milieupas

 • Met de milieupas pas heeft u toegang tot alle containers in de gemeente Leusden. 
 • Als u de pas kwijt bent, kunt u op het kantoor van de milieustraat, Spiegehelweg 2 tegen betaling van € 5,00 een nieuwe halen.
 • De milieupas vervangt de oude afvalpas en is daarmee ook uw toegangspas voor de milieustraat ’t Spieghel.
 • Voor het aanbieden van PMD bij een ondergrondse container heeft u de milieupas nodig. Dit is voor het openen van de container. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht.
 • Uw oude afvalpas kunt u inleveren:
 • - op het gemeentehuis, Fokkerstraat 16
  - op de milieustraat 't Spieghel, Spieghelweg 2
  - bij de bibliotheek
  - bij de Groene Belevenis, Hamersveldseweg 107.
  VerdraaidGoed maakt van de verzamelde afvalpassen nieuwe producten.

Meer afval door ziekte of handicap

Als u meer afval heeft door ziekte of een handicap, bijvoorbeeld incontinentiemateriaal of stoma afval, dan heeft u recht op compensatie. Neem contact op met Larikslaan 2 om voor de regeling in aanmerking te komen. Heeft u kleine kinderen en meer restafval door luiers?, hiervoor geldt de compensatieregeling helaas niet.

Moeite met aanbieden

Als u niet in staat bent uw restafval zelf naar de ondergrondse container te brengen, dan zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing. Neem hiervoor contact op met Larikslaan 2

Tarieven

 • Tot 1 januari 2018 kunt u zonder extra kosten uw restafval kwijt in een van de ondergrondse containers. De afvalstoffenheffing over 2017 is al in rekening gebracht.
 • De tarieven voor de afvalstoffenheffing per 1 januari 2018 zijn nog niet bekend. Leusden voert dan variabele tarieven in met een lager vast deel en daarnaast een bedrag per keer dat u restafval aanbiedt.
 • De afvalstoffenheffing bestaat nu uit een vast bedrag: voor 1-persoonshuishoudens is dat € 156,00 per jaar) en voor huishoudens met meerdere personen (€ 195,00 per jaar). 

Handleiding ondergrondse containers

In de handleiding staat precies hoe u uw restafval in de ondergrondse container kunt deponeren.

GFT-container

Het is niet mogelijk een 2e GFT-container aan te vragen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Leusden. Wij werken op afspraak, zodat wij u snel kunnen helpen.
Afspraak maken
06 - 12 18 01 17
Fokkerstraat 16, 3833 LD Leusden
Vandaag: geopend van 08:30 uur tot 13:00
Morgen: gesloten