Begroting 2018

Op 2 november 2017 heeft de raad de programmabegroting 2018 - 2021 vastgesteld. Het gemeentelijk huishoudboekje vertoont een overschot van € 40.000,- in 2018. In de jaren daarna is het overschot zelfs hoger dan € 0,5 miljoen. De eerder voor 2018 geplande OZB-verhoging met € 160.000,- is daarom geschrapt. In 2018 ontstaat hierdoor een eenmalig tekort van € 120.000,-. De raad heeft besloten dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.
Begroting 2018

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 09:00 uur tot 16:30
Morgen: geopend van 08:30 uur tot 13:00