Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tegelijkertijd kunt u ook uw stem uitbrengen voor het raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de 'Sleepwet' genoemd. De voorwaarden voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor het referendum zijn op bepaalde punten verschillend.

Tijdladder
DatumOnderwerp
5 februari 2018Dag van kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezingen 2018
6 februari 2018Debat cultuurkoepel
20 februari 2018Verkiezingsdebat Dorpsraad Achterveld
8 - 28 maart 2018Verkiezingsreces
9 - 21 maart 2018MijnStem (stemhulp)
- Debatten: Jongeren / BKL /Sport
17 maart 2018Verkiezingsmarkt
21 maart 2018Gemeenteraadsverkiezingen
Voorlopige uitslag
23 maart 2018Hoofdstembureau stelt PV verkiezingsuitslag vast om 10:00 uur op het gemeentehuis 
28 maart 2018Afscheidsraad
29 maart 2018Installatieraad

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. In de volksmond bekend als de ‘Sleepwet’.

Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

De volledige wet kunt u  op wetten.overheid.nl. De tekst van deze wet is ook gratis op te halen bij de receptie van het gemeentehuis.

Voorwaarden stemmen gemeenteraadsverkiezingen

 • U bent op 21 maart 2018 18 jaar of ouder 
 • U woont op 5 februari 2018 in gemeente Leusden, u staat op 5 februari 2018 ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van gemeente Leusden. Dit geldt ook voor niet EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven. Lees meer over stemmen door niet-Nederlandse inwoners op kiesraad.nl
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Als u aan deze voorwaarden voldoet, krijgt u uiterlijk 7 maart 2018 uw stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen per post.

Voorwaarden stemmen referendum sleepwet

 • U bent op 21 maart 2018 18 jaar of ouder 
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Als u aan deze voorwaarden voldoet, krijgt u uiterlijk 7 maart 2018 uw stempas voor het referendum in de bus.

U kunt iemand anders voor u laten stemmen. Daarvoor is een volmacht nodig. Er zijn 2 manieren om deze volmacht te regelen.

Machtigen met uw stempas

 • vul op de achterkant van uw stempas (bij 'volmacht bewijs') de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Zet uw handtekening
 • laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ook de achterkant van uw stempas ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht
 • geef uw volledig ingevulde en ondertekende stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn

Schriftelijke volmacht

 • vraag een schriftelijke volmacht aan met het  formulier
 • verzoek om bij volmacht te stemmen Gemeenteraadsverkiezing (74 kB).
 • verzoek om bij volmacht te stemmen Referendum (74 kB).
 • vul het formulier in en onderteken het. Het formulier moet uiterlijk op 16 maart 2018  bij de gemeente binnen zijn. Dat kan op de volgende manieren:
 • lever het formulier in bij de balie van de gemeente of stuur het formulier per post naar: Gemeente Leusden, Postbus 150, 3830 AD Leusden De volmacht wordt naar het adres gestuurd van degene die u machtigt om voor u te stemmen.
 • wanneer u het formulier niet kunt openen of downloaden, kunt u dit ophalen bij de balie van het gemeentehuis U kunt het formulier ook per post toegezonden krijgen. Bel hiervoor naar 14033 of mail naar gemeente@leusden.nl

Goed om te weten over een schriftelijke volmacht

 • als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, is het niet nodig om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven aan degene die voor u gaat stemmen
 • de schriftelijke volmacht kunt u aanvragen voordat u uw stempas heeft ontvangen
 • u kunt een schriftelijke volmacht niet meer intrekken.
 • als u een andere persoon machtigt, kunt u vervolgens zelf niet meer stemmen

 

 

 

 

Meer informatie op www.stemjijook.nu

U kunt u in alle Leusdense stembureaus terecht. Voor het referendum kunt u ook stemmen in een andere gemeente. U moet uw stempas dan om laten zetten in een kiezerspas, bij de gemeente Leusden. Daarmee kunt u in alle andere gemeenten stemmen voor het referendum. Doe dit uiterlijk 16 maart 2018. Daarna kunt u alleen persoonlijk op het gemeentehuis een kiezerspas aanvragen tot 20 maart 12.00 uur.

Woont u in het buitenland en bent u uitgeschreven uit Nederland? Ook dan kunt u stemmen. U moet daarvoor geregistreerd zijn als kiezer buiten Nederland. Lees meer over stemmen vanuit het buitenland tijdens het raadgevend referendum.

Bent u tijdens het raadgevend referendum in het buitenland? Voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? Maar staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Lees hoe u kunt stemmen als u tijdelijk in het buitenland bent.

 • De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor het raadgevend referendum ontvangt u 2 verschillende stempassen. U ontvangt de stempas(sen) uiterlijk 7 maart 2018 per post. 
 • U krijgt de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen uiterlijk 19 maart 2018 thuisgestuurd, per adres ontvangt u 1 kandidatenlijst.

De gemeente Leusden heeft op 12 locaties  een stembureau. U mag uw stem uitbrengen bij elk stembureau in de gemeente Leusden. Alle stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.Let op de locaties De Holm, Lingewijk 13, en het Gemeentehuis, Fokkerstraat 16 zijn minder toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Leusden. Wij werken op afspraak, zodat wij u snel kunnen helpen.
Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17
Fokkerstraat 16, 3833 LD Leusden
Vandaag: geopend van 12:00 uur tot 17:00
Morgen: geopend van 12:00 uur tot 17:00