Samenleving voorop

Na 8 jaar is de Samenleving voorop toe aan een vervolgstap. Die is in de maak. Het waren jaren van faciliteren en samenwerken. Er zijn mooie projecten tot stand gekomen. De verhalen uit de samenleving geven Leusden materiaal om een stap verder te gaan.

Voorbeelden met leerpunten

De Dorpsraad Achterveld & Stoutenburg heeft zelf het initiatief genomen een verkeersplan te maken voor de herinrichting van de Hessenweg. De Dorpsraad heeft het dorp actief en in brede zin benaderd om met ideeën te komen. Van het een kwam het ander: na het wensenplan werd een denktank opgericht. De gemeente deed mee in de denktank. Toerisme, veiligheid, dorpse uitstraling: alles kwam langs.

Klinkers of asfalt
De denktank kwam tot de conclusie, dat klinkers geschikt zijn voor het gedeelte van de Hessenweg in de bebouwde kom. Experts gaven aan, dat klinkers tegenwoordig even veel lawaai geven als asfalt. Daar kwamen bezwaren tegen met uiteindelijk een handtekeningactie 'tegen klinkers'. De pers schonk hier aandacht aan. Contact met de bezwaarmakers leidde niet tot een oplossing. Sterker nog: niemand was bereid te bewegen. En toen was de gemeenteraad aan zet. En die koos voor asfalt.

Leerpunten

 • Vooraf de processtappen en de beslismomenten vastleggen inclusief de inspraakmogelijkheden.
 • De gemeente had de denktank beter moeten informeren over consequenties van de keuze van 'klinkers of asfalt'.
 • Een eigen budget is een voorwaarde.
 • Leerschool voor de gemeente: 'op je handen zitten en kijken of de samenleving er zelf uitkomt.'
   

 • De knotgroep Asschatterkeerkade beheert zelf de kade en heeft die op eigen initiatief geadopteerd. De gemeente heeft er geen omkijken naar.
 • Met de Historische Kring heeft de gemeente de museumbunker aan de Grebbelinie schoongemaakt en ingericht. Je komt de bunker binnen via een deur, vrijwilligers doen 's morgens die deur open en 's avonds weer dicht. Dat moet om vandalisme voor te blijven.
 • Het idee van een speelkazemat in een woonwijk moest even landen. Een speelplek onder de grond is wel uniek, was de conclusie van de buurt. Moeders hebben de sleutel en maaien het gras.

Leerpunten

 • Wat is de rol van de gemeente naast de wettelijke taak: trekker, initiatiefnemer, beheerder of eindverantwoordelijke?
 • Denken we te gemakkelijk: de samenleving doet het wel. Ook nog eens een manier om te bezuinigen.
 • De werving van vrijwilligers is een blijvend aandachtspunt.
 • Hoe zorg je ervoor dat 'iets' een project van de inwoners zelf wordt?
 • Wat mag je verwachten: een vrijwilliger is geen professional.

De bewonersvereniging voor Leusden-Zuid en Tabaksteeg heeft als doel het verbinden en levendig maken van de wijk. Het is een bewonersvereniging die fungeert als koepel.

De aanleiding
Het multifunctioneel centrum Antares leed verlies. Dat lag in 2017 op het bordje van de Woningstichting Leusden (WSL) en de gemeente. De gemeente stelde jaarlijks € 10.000,- ter beschikking voor een periode van 3 jaar voor bewonersinitiatieven om het tij te keren. Leusden ZeT kreeg het 1ste jaar die € 10.000,-
In juni (2017) organiseerden de WSL en de gemeente Leusden een informatieavond. Uit een snel georganiseerde enquête bleek dat er belangstelling was voor activiteiten in de wijk. Een meedenkavond leverde 8 ideeën op, waarvan er nu nog 6 werken. Het gaat om aparte, zelfstandige initiatieven, die via het Fonds Samenlevingsinitiatieven een financiële bijdrage krijgen. Binnen de kortste keren draaiden de koffieochtend, de haak- en breimiddag en de ruilboekenkast. Het is wel een kwestie van lange adem voordat een activiteit voldoende deelnemers heeft.

Steun van de gemeente 
Het budget dat Leusden ZeT kreeg van de gemeente is gebruikt voor het starten van de vereniging. En ook om communicatiekosten te dekken. De bewonersvereniging lette er bij de uitgaven op, dat de wijk meer jaren profijt van de aankopen kan hebben.  
Wethouders en ambtenaren steunen het project. Ze denken mee met de houding 'ja, mits' en niet 'ja maar'.

Leerpunten

 • Als je echt Samenleving Voorop wilt, moet het voor de vrijwilliger zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden een activiteit te beginnen. Hulp van de gemeente is daarbij onmisbaar.
 • Een vaste ruimte die gewoon beschikbaar is voor bewonersinitiatieven in de wijk om te vergaderen en activiteiten te regelen.
 • Financiële steun, ook in de toekomst.
 • Een nieuwe naam voor de Samenleving Voorop moet uitstralen, dat we een netwerksamenleving zijn.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30