Asbest en bouwafval afvoeren

U mag asbest buiten op uw schuurtje of tuinhuis zelf afvoeren, als het minder dan 35 m² is. Voor het afvoeren van asbest uit uw woning moet u altijd een sloopmelding doen.
Sloopmelding doen

U kunt asbesthoudend afval inleveren op de milieustraat aan de Spieghelweg. Als u asbest zelf gaat verwijderen, denk er dan aan dat het materiaal:

  • Na verwijdering in doorzichtig folie van minimaal 2mm dik ingepakt wordt. Dit folie is gratis verkrijgbaar op de milieustraat.
  • Bij de breukvlakken nat moet zijn, dit voorkomt verstuiving.
  • Zoveel mogelijk ongebroken afgevoerd moet worden.
  • Zo verpakt is dat het door één persoon te tillen is.

Op het verpakte materiaal geeft u aan dat het asbest bevat. Ook vertelt u dit bij de afgifte. U legt het asbest zelf in de daarvoor bestemde container. Per kadastraal perceel (woning/gebouw) kunt u maximaal 35 m² asbesthoudend materiaal inleveren. 

Voor vragen belt u met 14 033

Milieustraat ’t Spieghel
Spieghelweg 2
Leusden