Gecoördineerd besluit Treekerweg 5

Vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan Treekerweg 5

Treekerweg 5 betreft een voormalige boerderij. Met de bestemmingsplanwijziging wordt uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken in het Convenant Den Treek Henschoten. Hierin is afgesproken dat op het voormalige agrarische bouwvlak aan de bestaande bedrijfswoning een woonbestemming wordt toegekend. Daarnaast wordt de bouw van één extra woning nabij Treekerweg 5 mogelijk. Dit is dan in ruil voor de sloop van voormalige bedrijfsbebouwing op het perceel zelf en op een andere locatie binnen het landgoed.

Besluit omgevingsvergunning inrit

De omgevingsvergunning gaat over het verbreden van de inrit van de Treekerweg 5.

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen buurtschap Bavoort

Dit verkeersbesluit gaat over het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Let op! Dinsdag 17 december 2019 is het gemeentehuis om 15.00 uur gesloten.

 

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 15:00
Morgen: gesloten