Boom kappen

Wanneer u een boom wilt kappen, heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Er gelden verschillende regels voor bomen die in de bebouwde kom staan en bomen die in het buitengebied staan.

Bomen in de bebouwde kom

Bomen in de bebouwde kom vallen onder de bomenverordening. Hierin staan de exacte regels omtrent het kappen en planten van bomen. Hieronder staan een aantal vuistregels omtrent kappen: 

Bomen op eigen grond 

Geef duidelijk aan waarom u de boom wil kappen. De gemeente toetst of uw argumenten voldoende zijn om een vergunning te verlenen.

Bomen op gemeentegrond 

U heeft onder andere toestemming nodig van omwonenden.  

Bomen in het buitengebied

Bomen die in het buitengebied staan en niet op een erf staan, vallen onder de wet Natuurbescherming. Raadpleeg de wet Natuurbescherming of een vergunning moet worden aangevraagd. Of neem contact op met de provincie Utrecht via:

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30