Boom kappen

Als u een boom wilt kappen, heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Er gelden verschillende regels voor bomen die in de bebouwde kom staan en bomen die in het buitengebied staan.
Groene Kaart

Bomenplan Leusden 2012 - 2021

Als u nog meer over onze bomen wilt weten, kunt u dit vinden in ons Bomenplan 2012 - 2021. De doelen van het bomenbeleid zijn uitgewerkt in een bomenplan.Dit bomenplan is onderverdeeld in een zestal onderdelen:

 

Bomen in de bebouwde kom

Bomen in de bebouwde kom vallen onder de bomenverordening. Hierin staan de exacte regels omtrent het kappen en planten van bomen. Hieronder staan een aantal vuistregels omtrent kappen: 

Bomen op eigen grond 

  • Staat de boom op uw eigen grond staat en niet op de Groene Kaart. U mag de boom zonder vergunning kappen.
  • Staat de boom op uw eigen grond staat en ook op de Groene Kaart. Vraag een omgevingsvergunning aan via Omgevingsvergunning online.

Geef duidelijk aan waarom u de boom wil kappen. De gemeente toetst of uw argumenten voldoende zijn om een vergunning te verlenen.

Bomen op gemeentegrond 

  • Als de boom op gemeentegrond staat en ook op de Groene Kaart dan mag de boom niet gekapt worden.
  • Als de boom op gemeentegrond staat en niet op de Groene Kaart, dan kunt u een kapvergunning aanvragen.

U heeft onder andere toestemming nodig van omwonenden.  

Bomen in het buitengebied

Bomen die in het buitengebied staan en niet op een erf staan, vallen onder de wet Natuurbescherming. Raadpleeg de wet Natuurbescherming of een vergunning moet worden aangevraagd. Of neem contact op met de provincie Utrecht via:

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30