Kapvergunning aanvragen

Als een boom op gemeentegrond staat en niet op de Groene Kaart, dan kunt u een kapverzoek indienen.
U heeft onder andere toestemming nodig van omwonenden.

Procedure (met ingang van 01-01-2017)

 •  Neem contact op met de gemeente via 14033 of gemeente@leusden.nl.
 •  U ontvangt van de gemeente een handtekeningenlijst met adressen van omwonenden waaraan u schriftelijk toestemming moet vragen.
 • De aanvrager moet alle belanghebbenden minimaal een week van te voren informeren over de inzameling van handtekeningen. Zo heeft iedereen de tijd om na te denken of ze wel of niet willen tekenen. 
 • Als omwonenden instemmen, moeten ze hun handtekening zetten op de door de gemeente aangeleverde handtekeningenlijst.
 •  U dient de handtekeningen in bij de gemeente.
 •  Wanneer alle bewoners het eens zijn met het kappen, dan mag worden gekapt.
 •  U informeert omwonenden juist. Als tijdens de behandeling van het kapverzoek twijfel of onduidelijkheid ontstaat hoe de handtekeningen zijn verkregen, dan kan de gemeente Leusden zelf beslissen of de boom wel of niet gekapt gaat worden.
 •  Kapwerkzaamheden worden altijd door of in opdracht van de gemeente Leusden uitgevoerd.
 •  Wanneer een kapverzoek wordt afgewezen geldt een termijn van 5 jaar voordat voor dezelfde boom een nieuw kapverzoek ingediend kan worden.
 •  Wanneer een boom wordt gekapt kijkt de gemeente of herplant wenselijk en haalbaar is.
 •  Er wordt rekening gehouden met de grootte van de nieuwe boom zodat overlast in de toekomst wordt voorkomen.

Tegenstanders kap

Als er één of meer omwonenden tegen het kappen van de boom zijn dan beoordeelt de gemeente de situatie op grond van de boomwaarde en de verwijderingsgronden.

 •  Scoort de boom meer punten op boomwaarde dan blijft de boom staan.
 •  Scoort de boom meer punten op verwijderingsgronden dan wordt de boom gekapt.
 •  Bij een gelijke score, beslist de gemeente wat er gaat gebeuren.

Informeren omwonenden

 • U ontvangt de beoordeling van het kapverzoek van de gemeente. U informeert alle omwonenden.
 •  Twee weken voor het kappen worden alle omwonenden door de gemeente geïnformeerd over de kapwerkzaamheden.

Kosten

 • De gemeente betaalt de kapkosten tot € 500,-.
 • De kosten boven de € 500,- zijn voor rekening van de aanvrager van het kapverzoek.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met het KCC via telefoonnummer 14033.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: gesloten