Tegemoetkoming planschade

Lijdt u schade door een maatregel op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals een nieuw bestemmingsplan? Is uw pand door deze maatregel minder waard geworden? Of loopt u door deze maatregel inkomsten mis? Dan kunt u een tegemoetkoming planschade aanvragen bij de gemeente.
Aanvragen tegemoetkoming planschade

Dit formulier kunt u sturen naar:

Gemeente Leusden
College van burgemeester en wethouders
Afdeling dienstverlening
Postbus 150
3830 AD Leusden

Voorwaarden

 • U heeft schade aan uw eigendom, dat kan ook een bedrijfspand zijn.
 • U heeft inkomensverlies als gevolg van de maatregel.
 • U bent eigenaar.
 • De schade is veroorzaakt door planologische maatregelen.
 • U vraagt de vergoeding binnen 5 jaar na wijziging van het bestemmingsplan aan.
 • U kon de schade niet voorzien toen u het onroerend goed kocht.
 • De schade is niet al op andere wijze vergoed.

 

Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt in ieder geval een eigen risico van 2% van 

 • Uw inkomen (bij inkomensverlies)
 • De woning (bij waardevermindering)

Procedure

 • Bij de beoordeling van een aanvraag wordt een vergelijking gemaakt tussen de nieuwe en de oude planologische maatregel.
 • De gemeente schakelt altijd een onafhankelijke en deskundige planschadebeoordelingscommissie in.
 • De gemeente neemt het advies van deze commissie mee in haar beslissing op uw aanvraag.
 • De termijn van afhandeling is ongeveer 1 jaar.

Meer informatie

Kosten

U betaalt € 300,- voor het in behandeling laten nemen van uw aanvraag. Dit bedrag krijgt u terug als u de tegemoetkoming krijgt toegekend.

 

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. 

Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden