Verhuizen naar en binnen Leusden

Als u naar Leusden of binnen Leusden verhuist, geeft u dit door aan de gemeente. Dit kan 4 weken voor en uiterlijk 5 werkdagen na de verhuizing. U wordt automatisch uitgeschreven uit uw vorige gemeente. U ontvangt een bevestigingsbrief op uw nieuwe adres. Alle (semi)overheidsinstanties waarmee u een relatie heeft, krijgen een verhuisbericht.
Verhuizing doorgeven

Is online doorgeven voor u niet mogelijk, maak dan digitaal een afspraak om uw verhuizing in het gemeentehuis door te geven. Meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw nieuwe adresgegevens

Wie kan de verhuizing doorgeven

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar.
  • Ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar.
  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven, als ze op hetzelfde adres wonen.
  • Curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Hoofd van een zorginstelling: voor iemand die in een zorginstelling gaat wonen
  • Partners die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, moeten zelf aangifte van de verhuizing doen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Leusden. Wij werken op afspraak, zodat wij u snel kunnen helpen.
Afspraak maken
06 - 12 18 01 17
Fokkerstraat 16, 3833 LD Leusden
Vandaag: geopend van 12:00 uur tot 17:00
Morgen: geopend van 12:00 uur tot 17:00