Broedplaats de Smederij

De gemeente Leusden heeft de voormalige basisschool, Hoefijzer 18 in Leusden omgevormd tot de participatiebroedplaats De Smederij. Zowel (startende) sociale ondernemers als maatschappelijke organisaties kunnen zich hier vestigen. De bedoeling is, dat de organisaties gaan samenwerken en elkaar inspireren en versterken. Op dit moment zijn alle ruimtes bezet.
plattegrond Smederij

Uitgangspunten

 • start met ingang van september 2017;
 • het gebouw is de komende 15 jaar beschikbaar;
 • de helft van het gebouw is voor Zorg & Welzijn: dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking, samen zijn/doen vanuit een sociaal oogpunt;
 • de andere helft is bestemd voor commerciële doeleinden: kleinschalige bedrijfjes, (startende) ondernemers en ZZP'ers die -bij voorkeur- sociaal willen ondernemen;
 • lage huur, bedoeld om startende ondernemers op weg te helpen.

Voor wie

 • ondernemers uit Leusden en omgeving;
 • ondernemers die medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of cliënten uit de dagbesteding (actief) willen inzetten.

 • dagbesteding voor inwoners met een ondersteuningsvraag
 • algemene voorziening met mogelijkheden voor inloop, ontmoeting en deelname aan activiteiten
 • welzijnsactiviteiten gericht op vrije tijdsprogramma's, beweging en ontspanning
 • participatie werkgelegenheid en ondernemerschap bedoeld voor kleinschalige bedrijfjes, (startende) ondernemers en ZZP'ers die sociaal willen ondernemen en/of zich in willen zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ideeën en initiatieven voor meer functies zijn welkom.

Een coöperatie (hoofdhuurder) stuurt de Broedplaats aan. De coöperatie bestaat uit een vertegenwoordiging van de gebruikers. De gemeente verhuurt het pand en maakt zelf geen deel uit van de coöperatie. De coöperatie verhuurt de ruimten aan zorgpartijen en ondernemers binnen de vastgestelde kaders. Als kader zijn er bepalingen in de huurovereenkomst(en), de statuten en de huisreglementen. De omgevingsvergunning en de input vanuit inloopbijeenkomsten liggen er aan ten grondslag. Een commissie van toezicht beoordeelt of het bestuur van de coöperatie binnen de kaders handelt en kan het bestuur hierop aanspreken.

 • Het buurtcentrum 't Binnenhuys en haar activiteiten zijn verhuisd van de Meent naar de Broedplaats De Smederij.
 • Een inlooppunt wordt verzorgd door Het Leger des Heils en Abrona. De twee organisaties zorgen voor gratis koffie, eten, advies en zinvolle dagbesteding.
 • Verschillende ondernemingen hebben zich al gevestigd, zoals Zen Centrum Leusden, Fysiopraktijk Vidialis, Blijleven Design, Yoga Centrum Leusden, en Revibe Welness.

Neem tijdens kantooruren contact op met Kees van Dijk, projectleider Broedplaats Hoefijzer via broedplaatshoefijzer@leusden.nl of via 14 033.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 09:00 uur tot 16:30
Morgen: geopend van 08:30 uur tot 13:00