Wethouder Fenneke van der Vegte MSc

Wethouder F.G. (Fenneke) van der Vegte (GroenLinks-PvdA)
Telefoon: 14 033
E-mail: bestuurssecretariaat@leusden.nl 
Twitter: @Fenneke_

Portefeuille

 • 3e locoburgemeester
 • Duurzaamheid
 • Cultuur (inclusief monumenten en cultureel erfgoed)
 • Buitengebied
 • Volkshuisvesting en Wonen
 • Welzijn en Zorg
 • Co√∂rdinatie sociaal domein
 • Accommodatiebeleid

Projecten

 • Maanwijk
 • Lisidunahof e.o.
 • Valleipark
 • Herontwikkeling voormalige schoollocaties

Nevenfuncties

Functiegebonden

Lid algemeen bestuur Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), niet betaald.