Wethouder Patrick Kiel

Wethouder P.J. (Patrick) Kiel (VVD)
Telefoon: 14 033
E-mail: bestuurssecretariaat@leusden.nl
Twitter: @ptrckkiel

Portefeuille

 • 2e locoburgemeester
 • Economische Zaken
 • Jeugd en Jongeren (incl. GGD)
 • Onderwijs
 • Participatiewet (werk en inkomen)
 • ICT

Projecten

 • Integraal Kind Centrum (IKC) Groenhouten
 • Hart van Leusden (incl. De Korf)
 • Toekomstvisie bedrijventerreinen
 • Princenhof
 • Plantage

Nevenfunctie

Functiegebonden:

 • Bestuur RWA/AMfors, niet betaald
 • Algemeen bestuur GGD Regio Utrecht, niet betaald
 • Centrum voor Jeugd en Gezin, Apeldoorn, lid raad van toezicht, bezoldigd (niet functiegebonden)
 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, Programmacommissie Onderwijsondersteuning en Jeugd, betaald (niet functiegebonden).