College Uitvoerings Programma 2018-2022

Het definitieve CUP is aangepast naar aanleiding van de input die raadsfracties op 11 juli hebben geleverd tijdens de consultatieronde. Er zijn toen door de fracties een groot aantal vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. Die zijn opgenomen in een reactienota. Per onderwerp is aangeven of en tot welke wijzigingen dit heeft geleid in het CUP. Daarnaast is het CUP aangepast naar aanleiding van de inbreng vanuit de samenleving. Ook dit wordt in de reactienota toegelicht. In het CUP zijn de kaders van het coalitieakkoord verder uitgewerkt en vertaald naar bestuursopdrachten. Dat zijn opdrachten aan de ambtelijke organisatie om de gestelde doelen en gemaakte afspraken te realiseren. De bestuursopdrachten zijn ingericht volgens de vier W-vragen zoals ze ook worden gebruikt in de programmabegroting. Wat willen we bereiken? Met Wie werken we samen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat het kosten? De kosten van het CUP zijn voorzien van een financieel dekkingsplan.
CUP 2018-2022

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30 uur. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. In deze coronaperiode kunt u gewoon een afspraak maken.
Wel vragen wij u om bij uw bezoek aan het Huis van Leusden rekening te houden met de volgende maatregelen. Zo kunnen we verspreiding van het coronavirus voorkomen.

  • Heeft u klachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Blijf dan thuis. Wij maken graag een nieuwe afspraak met u.
  • Kom alleen, of met maximaal 1 begeleider, naar uw afspraak.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • Vanaf 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen bij uw bezoek.
  • Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
  • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
  • Kom niet te vroeg naar uw afspraak. 
  • Bent u klaar? Verlaat dan het Huis van Leusden om ruimte te maken voor andere bezoekers.
Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 15:00
Morgen: gesloten
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden