College Uitvoerings Programma 2018-2022

Hierbij bieden wij u het College Uitvoeringsprogramma 2018 – 2022. Het betreft het definitieve CUP dat is aangepast naar aanleiding van de input die raadsfracties op 11 juli hebben geleverd tijdens de consultatieronde. Er zijn toen door de fracties een groot aantal vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. We hebben deze opgenomen in een reactienota, waarin wij per onderwerp hebben aangeven of en tot welke wijzigingen dit heeft geleid in het CUP. Daarnaast is het CUP aangepast naar aanleiding van de inbreng die ontvangen is vanuit de samenleving. Ook dit wordt in de reactienota toegelicht.

In het CUP zijn de kaders van het coalitieakkoord verder uitgewerkt en vertaald naar bestuursopdrachten: opdrachten aan de ambtelijke organisatie om de gestelde doelen en gemaakte afspraken te realiseren.

De bestuursopdrachten zijn ingericht volgens de vier W-vragen zoals ze ook worden gebruikt in de programmabegroting: Wat willen we bereiken? met Wie werken we samen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat het kosten?

De kosten van het CUP zijn voorzien van een financieel dekkingsplan.

CUP 2018-2022

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30