Aanvragen openbaar oplaadpunt

De gemeente stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen. Het gebruik draagt bij aan schonere lucht en minder geluidsoverlast. Elektrische voertuigen hebben geen CO2 en NO2 uitstoot en rijden veel duurzamer dan voertuigen op reguliere brandstoffen. Een oplaadpunt vraagt u aan bij MRA-Elektrisch.
Aanvragen oplaadpunt

Aanvraag particulieren

Particulieren hebben niet altijd de mogelijkheid om een laadpunt op eigen terrein te plaatsen. Bijvoorbeeld omdat u geen eigen oprit/garage heeft. U kunt een openbaar oplaadpunt voor een elektrische auto aanvragen. De gemeente plaatst geen oplaadpunten op particulier terrein.

  • Kijk op onderstaand overzicht om een potentieel oplaadpunt te kiezen. De rode locaties zijn potentieel, de gele locaties zijn in voorbereiding en de groene locaties geven bestaande laadpalen weer.
  • U krijgt binnen vier weken een reactie per mail vanuit de gemeente.
  • De gemeente krijgt vanuit het samenwerkingsverband een beperkt aantal laadpalen per jaar toegewezen.
  • In verband met aanvraag van de stroomaansluiting duurt het minimaal 16 weken voordat de laadpaal wordt geplaatst.


Overzicht locaties oplaadpunten

De gemeente heeft een locatieplan voor oplaadpunten vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van de oplaadpunten binnen de bebouwde kom. Het is niet vanzelfsprekend dat in het locatieplan opgenomen locaties ook daadwerkelijk voorzien zullen worden van een oplaadpunt.

Criteria aanvragen oplaadpunt

  • U bent inwoner van de gemeente Leusden of werkt hier ten minste 18 uur per week.
  • U moet in het bezit zijn van een volledig elektrisch of een plug-in hybride voertuig.
  • Het voertuig moet een minimaal volledig elektrisch bereik hebben van 50 km.
  • U heeft geen mogelijkheid het voertuig op te laden op eigen terrein bij woon- of werkplek.
  • Er is in een straal van 300 meter van uw woonadres nog geen openbaar oplaadpunt aanwezig.

Voorwaarde gebruik openbaar oplaadpunt

Het voertuig moet direct na het opladen van de oplaadplaats verwijderd worden. Zo kunnen andere bestuurders ook gebruik van het oplaadpunt.

Aanvraag bedrijven

Op de website Rijksdienst voor ondernemend Nederland vindt u meer informatie over de (subsidie-) mogelijkheden voor een oplaadpunt voor uw bedrijf. Bij de gemeente kunt u hiervoor niet terecht. 

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30