Proef met kabelgoten afgelopen

De proef met kabelgoten is afgelopen. Een kabelgoot bestaat uit meerdere stoeptegels waar je de laadkabel van de elektrische auto in legt. De kabel ligt dan niet op de stoep maar in de tegel. De gemeente wil graag uitzoeken of dit voor Leusden een goede oplossing is.

Waarom een proef?

Steeds meer inwoners hebben een elektrische auto en willen met stroom vanaf hun eigen huis de auito opladen. Als je geen eigen grond of oprit hebt, moet de laadkabel over de stoep. Met een losse kabel kunnen voetgangers struikelen. De kabelgoottegel heeft een inkeping en een rubberen afdekking. Zo kun je stroom uit eigen huis gebruiken voor de auto, eventueel opgewekt met eigen zonnepanelen. En op een voor voetgangers veilige manier. Tijdens de proef testen deelnemers op gebruikersgemak, sterkte, en onderhoud. De proef duurt ongeveer driekwart jaar. 

Nee, dat mag niet.

Nee, dat mag niet.

Nee, dat mag niet. De grond onder de stoep is eigendom van de gemeente.

De kabelgootregeling geeft u geen recht op een vaste parkeerplaats. Dit betekent dat ook anderen op die plaats mogen gaan staan. 

De kabelgoot is speciaal ontwikkeld om voetgangers en minder validen en slechtzienden niet te hinderen.

De gemeente wil inzicht krijgen in hoeverre kabelgoten kunnen bijdragen aan de lokale laadinfrastructuur en veiligheid (met oog op toekomstig verwachte laaddruk). Is er behoefte aan, voldoet het aan de verwachtingen/tevredenheid bij gebruikers als ook bij andere inwoners en de gemeente?

Dat is afhankelijk van de levertijden.

U behoudt uw kabelgoot zolang u op het adres blijft wonen. Gaat u verhuizen? Dan verhuist de kabelgoot niet mee.

De kabelgoot blijft eigendom van de gemeente. Dit houdt ook in dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kabelgoot. Natuurlijk mag u zelf eenvoudig onderhoud zoals aanvegen plegen.

Dat weten we nog niet. De proef is nog niet geëvalueerd. Het is nog niet duidelijk wanneer deze evaluatie gaat plaatsvinden en of er een vervolg komt. Het is raadzaam om de sociale mediakanalen in de gaten te houden en de website van de gemeente voor een mogelijk vervolg en de uitslag van een eventuele evaluatie”

Momenteel hebben we hier geen beleid voor vastgesteld. De gemeente kan niet toezien op de veiligheid. Het is om die reden niet toegestaan om deze methoden te plaatsen.