Regionale energiestrategie (RES) regio Amersfoort

De regionale energiestrategie (RES) is een onderdeel van een landelijk plan om voor 2030 de uitstoot van broeikasgas (CO2) al een stuk te verminderen. 30 regio’s in Nederland maken hiervoor hun eigen RES. Gemeente Leusden hoort bij de RES regio Amersfoort. Wij hebben een plan gemaakt om 0,5 terrawattuur energie op te wekken. Dit plan noemen we het RES-bod 1.0. Bekijk het filmpje. 

In het RES-bod 1.0 staat dat Leusden zoekt naar plekken voor windmolens langs de A28 en een uitnodigingskader maakt voor waar zonnevelden kunnen komen. En dat we samen plannen maken voor zonnevelden op (bedrijfs)daken en langs verkeerswegen.

Nee, dat beslist iedere gemeente voor zichzelf. Het uitnodigingskader is hierbij belangrijk.

Regionale Energiestrategie:

 • Het RES-bod 1.0 is een plan van de regio Amersfoort. De regio wil zeggen: 7 gemeenten, Provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe en netbeheerder Stedin.
 • In het plan staat hoeveel duurzame energie de regio wil opwekken met zonnevelden en windmolens voor 2030.
 • In het plan staat ook in welke gebieden (zoekgebieden) we dat denken te gaan doen.
 • Windmolens of zonnevelden die in Leusden komen, tellen mee voor ons eigen doel: Leusden energieneutraal in 2040
 • Het bod van de regio Amersfoort is 0,5 TWh. Het bod is nog niet definitief.
 • Elke 2 jaar kijken we of we het plan moeten aanpassen.

Uitnodigingskader Zon & Wind

 • Het uitnodigingskader is een plan van de gemeente Leusden. Leusden wil in 2040 energieneutraal zijn.
 • In het uitnodigingskader staat waar er in de gemeente plek is voor zonnevelden en waar er plek is voor windmolens.
 • In het uitnodigingskader staat ook aan welke regels een zonneveld of windmolen moet voldoen.
 • Voor 2030 moet Leusden waarschijnlijk meer dan 500 terrajoule schone energie opwekken in het buitengebied. Als er geen andere technieken beschikbaar komen, kan dat bijvoorbeeld met 8 windmolens van 5,6 MW en 100 hectare zonnevelden. Of minder windmolens en meer zonnevelden.
 • Iedere twee jaar kijken we of het uitnodigingskader nog goed is of dat we het moeten aanpassen.

Ja, want Leusden wil in 2040 energieneutraal zijn. En via de RES regio Amersfoort leveren we een bijdrage aan de landelijke opdracht. Het is ook nog helemaal niet zeker dat de regio’s alle plannen ook echt kunnen gaan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan vragen zoals:

 • Past een project op het energienet?
 • Wat vinden de bewoners van een project?
 • Welk gevolg heeft het project op de natuur?

Via een online vragenlijst en inspraaksessies hebben inwoners en (maatschappelijke) organisaties hun mening gegeven. Uit het onderzoek blijkt dat Leusdenaren liever zonnevelden (eventueel samen met windmolens) willen dan alleen maar windmolens. Ook willen Leusdenaren liever dat windmolens meer verspreid staan en dus niet allemaal bij elkaar. De gemeenteraad heeft de uitkomsten meegenomen in zijn beslissing over het RES-bod 1.0.

Meer informatie over het onderzoek? Kijk op: meepraten over duurzame energie