Uitnodigingskader: waar zonnevelden en windmolens kunnen komen

Een uitnodigingskader geeft aan waar er in de gemeente plek is voor zonnevelden en waar er plek is voor windmolens. Het uitnodigingskader geeft ook aan waar de zonnevelden en windmolens aan moeten voldoen.

Leusden wil in 2040 energieneutraal zijn en alleen nog duurzame energie gebruiken. Daarvoor zijn in Leusden zonnepanelen op daken, parkeerterreinen en in het buitengebied nodig. En daarbij ook windmolens. Maar niet alles kan overal. Hiervoor zijn duidelijke regels nodig voor iedereen die in onze gemeente een zonneveld of windmolen wil bouwen. Die regels zijn straks te vinden in het uitnodigingskader. Plannen voor energieopwekking zijn met het uitnodigingskader makkelijk vooraf te beoordelen. Dat zorgt voor helderheid bij initiatiefnemers, bewoners en gemeente.

U kunt op verschillende manieren meepraten over het uitnodigingskader:

  • GEWEEST: Op de inloopbijeenkomst in De Korf (5 oktober) of De Roskam (7 oktober). Aanmelden is wenselijk.
  • GESLOTEN: Online reageren kan vanaf 6 oktober op de website www.leusdenzonenwind.nl.
  • GEWEEST: In de week van 14 t/m 20 oktober staat de gemeente in de winkelcentra en op de energiemarkt in de Til om reacties op te halen.
  • GEWEEST: Speciaal voor Leusdense jongeren: een livesessie in Fort33 op 14 oktober. Aanmelding is verplicht.
  • Informatieronde gemeenteraad op 2 december 2021 met inspraakmogelijkheid
  • besluitvorming gemeenteraad op 16 december 2021 met inspraakmogelijkheid

In het voorjaar hebben veel mensen op www.leusdenzonenwind.nl  meegedacht over plekken in Leusden voor zonnevelden en windmolens. Toen is duidelijk geworden dat er zorgen zijn over de effecten van zonnevelden op ons buitengebied en natuur. De gemeente wil nu een uitnodigingskader opstellen met veel minder hectare zonnevelden en over 2 jaar bekijken wat de volgende stap moet zijn. Lees het nieuwsbericht.

Uitzicht op een windmolen of zonneveld stopt niet bij de gemeentegrens. Inwoners uit de buurgemeenten zijn ook van harte uitgenodigd om hun mening te geven over zonnevelden en windmolens in Leusden op www.leusdenzonenwind.nl (nog niet online). Volg onze sociale kanalen om op de hoogte te blijven van de precieze data.

De gemeenteraad neemt in december een besluit over het uitnodigingskader. In het uitnodigingskader staat waar - en onder welke voorwaarden - Leusden in de komende 2 jaar ruimte wil geven aan zonnevelden en windmolens.

In het uitnodigingskader maken we afspraken dat inwoners, ondernemers en organisaties uit Leusden ook mogen investeren in projecten voor een windmolens of zonneveld. Om zo te zorgen dat Leusden voor een groot deel profiteert van de winst.

De gemeente werkt aan een circulaire economie. Tegen de tijd dat de eerste zonnevelden ‘opgeruimd’ moeten worden, worden alle materialen hergebruikt. De gemeente zegt toe dit mee te nemen in de gesprekken met initiatiefnemers.

Voor de komende 10 jaar moeten we onze energie uit zon en wind opwekken. Daarna kunnen we hopelijk ook andere technieken gebruiken.