Luierinzameling

Het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal is mogelijk in Leusden. Inwoners die hier gebruik van willen maken, kunnen het gratis wegbrengen naar aparte ondergrondse containers. Dit kan na aanmelding en activeren van de milieupas.

Aanmelden en activeren milieupas voor luierinzameling

In totaal zijn er 9 luiercontainers verspreid over Leusden en Achterveld. Om toegang te krijgen tot de service moet de milieupas geactiveerd worden. Dit kost eenmalig 10 euro. Wie dat wil, kan zich hiervoor aanmelden via gemeente@leusden.nl of te bellen naar 14 033. Zij ontvangen een brief met instructies. 

Waar staan de luiercontainers?

In totaal zijn er 9 luiercontainers verspreid over Leusden en Achterveld

  • Hessenweg, Achterveld; naast huisnummer 289 (tegenover De Spar).
  • Havezathelaan, Leusden; bij tuingroendepot.
  • Alandsdam, Leusden; einde Noorderinslag.
  • Vlierplein, Leusden; naast de Lidl.
  • Prins Clausplein, Leusden; Hoek Prins Clausplein/Willem Alexanderhof.
  • De Smidse, Leusden; Hoek Hamersveldseweg/ De Smidse.
  • De Mulderij, Leusden; Parkeerplaats de Mulderij.
  • 't Sluisje, Leusden; bij nr. 1.
  • Spieghelweg  2, Leusden; (milieustraat).

Gescheiden inzamelen gunstig voor ouders

Mensen met medisch incontinentieafval, die meer geld kwijt zijn aan restafval, komen nu in aanmerking voor een vergoeding om de extra kosten te compenseren. Met de komst van de aparte containers wordt deze regeling aangepast per 1 januari 2022. Ouders met kinderen die nog niet uit de luiers zijn, krijgen die vergoeding niet. Voor deze groep zal de gescheiden inzameling dus extra gunstig uitpakken. De kosten voor luierinzameling en recycling worden betaald uit de besparing op het restafval.

Luiermateriaal wordt nieuwe grondstof

Het recyclen van luiers en incontinentiemateriaal is een uitgekiend proces. Het materiaal wordt met hoge temperatuur gescheiden in kunststof en slurry. Deze slurry wordt omgezet in biogas en slibkoek. Uit de slibkoek wordt biogranulaat en ammoniumsulfaat gehaald. Biogas en biogranulaat worden gebruikt om elektriciteit op te wekken, ammoniumsulfaat kan als meststof worden gebruikt. Afval wordt zo een grondstof of een nieuw product.

Recycling

Voor een goede recycling gelden er strenge eisen voor de inzameling. Luiers en incontinentie-materialen moeten in doorzichtige zakken in de luiercontainer worden gegooid. Bepaalde voorwerpen zoals latex handschoenen en billendoekjes mogen er niet in. De afvalinzamelaar controleert hierop. 

Ambitie: 50 kg restafval

Leusden wil een duurzame, groene gemeente zijn. Daar hoort het scheiden en recyclen van afval bij. Hiermee dragen we bij aan de circulaire economie: de hoeveelheid restafval vermindert en er wordt bespaard op grondstoffen, energie en geld. Ruim 80 procent van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden ingezameld. In Leusden produceren we jaarlijks 79 kilo restafval per persoon. De ambitie is om dit in 2025 te verlagen naar 50 kilo.

100.000 kilo

Leusden gooit jaarlijks 100.000 kilo luiers en incontinentiemateriaal bij het restafval. Met de gescheiden inzameling wil de gemeente de hoeveelheid restafval in Leusden verder naar beneden brengen.