Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Er is een vaste procedure voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan doorloopt 2 fasen, het ontwerp bestemmingsplan en het vastgesteld bestemmingsplan. U kunt per fase reageren op plannen. Alle bestemmingsplannen zijn in te zien op ruimtelijkeplannen.nl of in het gemeentehuis bij het Omgevingsloket.
Afspraak maken

Online inzien bestemmingsplannen

U kunt de plannen online bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder staat vermeld hoe de plannen worden voorbereid.

De gemeente stelt een ontwerp bestemmingsplan op. Dit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant. Het plan ligt 6 weken ter inzage. U kunt in deze periode schriftelijk of mondeling uw mening (zienswijze) indienen. Alle zienswijzen worden verzameld en beantwoord in een zienswijzennota.

Zienswijze indienen

Dien uw zienswijze in via gemeente@leusden.nl  of schriftelijk bij:
Gemeenteraad Leusden
Postbus 150
3830 AD Leusden

In uw zienswijze moet staan:

 • Uw naam en adres
 • De datum
 • Over welk ontwerpbesluit uw zienswijze gaat
 • Motivatie
 • Uw handtekening 

Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Mastenbroek 2, reageren kan tot en met 13 december 2021:

Ontwerpbestemmingsplan Mastenbroek 2

Beeldkwaliteitsplan Mastenbroek 2

 

De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast. Dit wordt bekend gemaakt via de Staatscourant. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage. Als er geen beroep wordt ingesteld, treedt het plan daarna in werking.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad, dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen als u ook al een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend. Dien uw beroep schriftelijk in bij:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag 

In uw beroepschrift moet staan: 

 • Naam en adres
 • Dagtekening
 • Een beschrijving van het besluit waartegen u beroep indient
 • De reden waarom u beroep indient 
 • Uw ingediende zienswijze
 • Uw handtekening

Kosten

Als u bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat, betaalt u griffiegeld. 

Vastgestelde bestemmingsplannen

 

Wilt u tegen houden dat er al wordt gebouwd? U kunt, als u beroep heeft ingesteld, ook een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen. Wordt uw verzoek toegekend, dan schort de inwerkingtreding van het besluit op tot een beslissing is genomen over het beroep. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak 
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Kosten

Als u bij de rechter een verzoek indient om een voorlopige voorziening, betaalt u griffiegeld. 

De gemeente stelt een ontwerp wijzigingsplan op. Dit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant. Het plan ligt 6 weken ter inzage. U kunt in deze periode schriftelijk of mondeling uw mening (zienswijze) indienen. Alle zienswijzen worden verzameld en beantwoord in een zienswijzennota.

Zienswijze indienen

Dien uw zienswijze in via gemeente@leusden.nl  of schriftelijk bij: 
Gemeenteraad Leusden
Postbus 150
3830 AD Leusden

In uw zienswijze moet staan:

 • Uw naam en adres
 • De datum
 • Over welk ontwerpbesluit uw zienswijze gaat
 • Motivatie
 • Uw handtekening

Wijzigingen in procedure

 

 

Het college stelt een wijzigingsplan vast. Dit wordt bekend gemaakt via de Staatscourant. Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage. Als er geen beroep wordt ingesteld, treedt het plan daarna in werking.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad, dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dien uw zienswijze schriftelijk in bij:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag 

In uw beroepschrift moet staan: 

 • Naam en adres
 • Dagtekening
 • Een beschrijving van het besluit waartegen u beroep indient
 • De reden waarom u beroep indient 
 • Uw ingediende zienswijze
 • Uw handtekening

Kosten

Als u bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat, betaalt u griffiegeld.

Vastgestelde wijzigingsplannen

 

Heeft u bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan, maak dan een afspraak met het Omgevingsloket. Ook dan is er vaak nog veel mogelijk.

 • Hamersveldseweg 82, besluit omgevingsvergunning. Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking, dag van bekendmaking is donderdag 9 september 2021, beroep worden aangetekend. U kunt de stukken op afspraak inzien in het gemeentehuis. Op verzoek kunnen stukken per mail worden toegezonden. Daarvoor kunt u een mail sturen naar: wabo-loket@leusden.nl. Ook zijn de stukken te zien via Ruimtelijke plannen.
 • Hamersveldseweg 84, besluit omgevingsvergunning. Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking, dag van bekendmaking is donderdag 9 september 2021, beroep worden aangetekend. U kunt de stukken op afspraak inzien in het gemeentehuis. Op verzoek kunnen stukken per mail worden toegezonden. Daarvoor kunt u een mail sturen naar: wabo-loket@leusden.nl. Ook zijn de stukken te zien via Ruimtelijke plannen.
 • Waterlooweg 28a, besluit omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen. Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking, dag van bekendmaking is 24 juni 2021, beroep worden aangetekend. U kunt de stukken op afspraak inzien in het gemeentehuis. Op verzoek kunnen stukken per mail worden toegezonden. Daarvoor kunt u een mail sturen naar: wabo-loket@leusden.nl. Ook zijn de stukken te zien via Ruimtelijke plannen.
 • Stijgbeugel 32 – ontwerp omgevingsvergunning. De ontwerp omgevingsvergunning en zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt met bijbehorende stukken vanaf 16 april tot en met 27 mei 2021 ter inzage. U kunt de stukken op afspraak inzien in het gemeentehuis. Op verzoek kunnen stukken die openbaar zijn per mail worden toegezonden. Daarvoor kunt u een mail sturen naar: wabo-loket@leusden.nl. Ook zijn de stukken te zien via Ruimtelijke plannen.
 • Parkeerplaats Dodeweg - ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en ontwerp weigering vvgb liggen van 16 juli tot en met 26 augustus 2021 ter inzage. U kunt de stukken op afspraak inzien in het gemeentehuis. Op verzoek kunnen stukken die openbaar zijn per mail worden toegezonden. Daarvoor kunt u een mail sturen naar: wabo-loket@leusden.nl. Ook zijn de stukken in te zien via Ruimtelijke plannen.