Wethouder Patrick Kiel

Wethouder P.J. (Patrick) Kiel (VVD)
Telefoon: 14 033
E-mail: bestuurssecretariaat@leusden.nl
Twitter: @ptrckkiel

Portefeuille

 • 3e locoburgemeester
 • Sociaal Domein, Jeugd en Jongeren, Participatiewet, Werk en inkomen, Integratie statushouders, Welzijn, Zorg, en Vrijwilligersbeleid.
 • Onderwijs, Lokaal onderwijsbeleid, en onderwijshuisvesting.
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Sportbeleid
 • ICT
 • Projecten, Binnenstedelijke transformaties (Princenhof, Speelkamp, winkelcentra, Twijnderij 32), Nieuwe schoollocatie Achterveld, Herontwikkeling voormalige schoollocaties.

Projecten

 • ​​​​​​Binnenstedelijke transformaties (Princenhof, Speelkamp, winkelcentra, Twijnderij 32).
 • Nieuwe schoollocatie Achterveld.
 • Herontwikkeling voormalige schoollocaties.

Nevenfunctie

Functiegebonden:

 • Bestuur RWA/AMfors, niet betaald
 • Algemeen bestuur GGD Regio Utrecht, niet betaald
 • ZonMW, Commissie Academische Werkplaatsen Transitie Jeugd, betaald (niet functiegebonden)
 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, Programmacommissie Onderwijsondersteuning en Jeugd, betaald (niet functiegebonden).