Energie opwekken: zonnevelden en windmolens

  • Regio Amersfoort heeft een onderzoek gedaan naar de ruimtelijke beperkingen om langs de A28 zonne- en windenergie op te wekken. Dit eerste verkennende onderzoek is nu klaar. In een volgende fase moet duidelijk worden wat in deze gebieden ook daadwerkelijk haalbaar en wenselijk is. 
  • Aan de Emelaarseweg en de Leusbroekerweg kijken we of er een zonneveld kan komen.
  • De gemeente gaat zelf geen zonnepanelen plaatsen in het buitengebied. Grondeigenaren kunnen met plannen komen. De voorstellen moeten aan voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan in het uitnodigingskader zon.

Zonnepanelen op alle daken van huizen en gebouwen is niet genoeg. We hebben meer elektriciteit nodig. Dus ook zonnepanelen op de grond (zonneveld).

Helaas kunnen zonnepanelen ook niet op elk dak. Bijvoorbeeld door de dakconstructie, door schaduw of omdat het huis een rieten dak heeft. In Leusden is het plan om 65.000 zonnepanelen op de daken van bedrijven en overheidsgebouwen te leggen. En de gemeente moedigt aan dat er op alle woningen gemiddeld 5 zonnepanelen komen te liggen. Dat zijn er dan ook nog eens 65.000 in totaal.

Bureau Regio Amersfoort heeft een eerste verkennend onderzoek gedaan naar de ruimtelijke beperkingen om langs de A28 zonne- en windenergie op te wekken. In een volgende fase moet duidelijk worden wat daadwerkelijk haalbaar en wenselijk is. De gemeenteraad moet over dit proces nog beslissen.

In het uitnodigingskader zonne-energie staat waar precies zonnevelden mogen komen en onder welke voorwaarden. Na 2030 hopen we dat er goede andere technieken zijn.

Een windmolen levert ongeveer evenveel energie op als een zonneveld van 28 voetbalvelden groot.  

Dat ligt eraan waar het windmolentje moet komen en hoe groot die is. Een kleine erfmolen tot een ashoogte van 18 meter mag onder voorwaarden in het buitengebied. Kijk voor de voorschriften in het bestemmingsplan.

Dat ligt eraan waar de zonnepanelen moeten komen en hoeveel het er zijn. Kijk voor de voorschriften in het bestemmingsplan.

De moderne windmolens zijn veel stiller dan oudere windmolens. Dat komt door de betere vormgeving en de lage snelheid van de wieken. Als het waait, maakt het suizen van de wind meer geluid dan de windmolen zelf. Windmolens moeten voldoen aan regels tegen geluidsoverlast. Deze regels zijn strenger dan die voor het wegverkeer en de industrie.

Elk elektrisch apparaat geeft elektromagnetische straling. De straling van een windmolen is laag. Er is geen bewijs dat de straling vanaf de grond schadelijk is voor mens en natuur.

Op dit moment is er geen bewijs dat windmolens invloed hebben op je gezondheid. Tenminste, als de plek van de windmolen voldoet aan de verplichte regels. Bijvoorbeeld de regels volgens de wet tegen het geluid en de schaduw van de wieken (slagschaduw). Dit betekent niet dat omwonenden geen overlast kunnen ervaren door een windmolen.

Het RIVM doet ook onderzoek naar de gevolgen van windmolens op de gezondheid van mensen die in de buurt van een windmolen wonen. Er komen nieuwe landelijke regels als dat nodig is.

Volgens de wet moet de afstand zo groot zijn dat een windmolen overdag niet meer dan 47 decibel geluid maakt en ’s nachts 41 decibel (gemeten op de voorkant van een woning). In de praktijk betekent dit een afstand tussen de 400 en 600 meter. Leusden kan ervoor kiezen dat de afstand groter moet zijn.

1 tot 2 procent van het aantal vogels dat sterft komt door een windmolen. Veel meer vogels gaan dood door hoogspanningskabels, botsingen met ramen van gebouwen en katten.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de invloed van een zonneveld op de kwaliteit van de bodem. En op de verschillende dieren en planten (biodiversiteit). Bijvoorbeeld door Wageningen Universiteit. Wat daar uitkomt is dat het erg verschilt. Als er meer ruimte zit tussen de zonnepanelen, dan heeft het minder invloed op de kwaliteit van de bodem en de biodiversiteit. Een voordeel van een zonneveld is dat er geen overbemesting is. Dat zorgt bijvoorbeeld voor een betere bodem voor vogels, wormen en insecten.

Zonnepanelen maken haast geen geluid en veroorzaken dus meestal geen geluidsoverlast.

Zonnevelden veranderen wel het landschap. Dit is voor omwonenden vaak een grote verandering. Door het zonneveld slim in te richten, is het vaak wel mogelijk om het karakter van het landschap te bewaren.

Het verkeer kan mogelijk last hebben van het zonlicht dat terugkaatst. Deze schittering komt vooral voor bij zonsopgang en zonsondergang. Dat komt omdat de bovenste laag van de panelen van glas is gemaakt. Het glas weerkaatst het licht in één specifieke richting. Bij plaatsing van de panelen wordt hier op gelet. Ook zijn er verschillende type zonnepanelen en beschermlagen op de markt. Bij elke situatie past een ander type zonnepaneel het beste. Of dieren last hebben van de schittering is nog niet bekend.