Proef met kabelgoten

De gemeente Leusden start een proef met kabelgoten. Een kabelgoot bestaat uit meerdere stoeptegels waar je de laadkabel van de elektrische auto in legt. De kabel ligt dan niet op de stoep maar in de tegel. De gemeente wil graag uitzoeken of dit voor Leusden een goede, nette oplossing is. Wilt u meedoen? aanmelden kan via de groene knop.
Aanmelden

Aan de proef kunnen maximaal 15 inwoners meedoen.

Waarom deze proef?

Steeds meer inwoners hebben een elektrische auto en willen met stroom vanaf hun eigen huis de auito opladen. Als je geen eigen grond of oprit hebt, moet de laadkabel over de stoep. Met een losse kabel kunnen voetgangers struikelen. De kabelgoottegel heeft een inkeping en een rubberen afdekking. Zo kun je stroom uit eigen huis gebruiken voor de auto, eventueel opgewekt met eigen zonnepanelen.  En op een voor voetgangers veilige manier. Tijdens de proef testen deelnemers op gebruikersgemak, sterkte, en onderhoud. De proef duurt ongeveer driekwart jaar. 

Voorwaarden

Bij de eerste 15 inwoners die voldoen aan onderstaande voorwaarden, plaatst de gemeente de tegels.

  • U rijdt een elektrische auto en hebt een oplaadpunt op eigen terrein.
  • De parkeerplaats tegenover uw voordeur grenst gelijk aan de stoep. Dus niet aan een gras- of groenstrook, weg of fietspad.
  • De parkeerplaats blijft door iedereen te gebruiken.
  • Na gebruik ruimt u de kabel op.
  • De elektrische kabel is in goede staat.
  • De gemeente plaatst de tegels en blijft eigenaar. U betaalt een bijdrage van 100 euro. De gemeente betaalt de rest. De gemeente kan de proef op elk moment stoppen, om welke reden dan ook.
  • U kunt geen rechten ontlenen aan deelname aan de proef. 
  • Bewoners die op eigen terrein kunnen opladen, kunnen niet deelnemen.

Nee, dat mag niet. U kunt wel bij de gemeente vragen om een kabelgoot aan te leggen. Aan de proef kunnen 15 personen deelnemen. Zie de voorwaarden op deze pagina.

Nee, dat mag niet. U kunt wel bij de gemeente vragen om een kabelgoot aan te leggen. Aan de proef kunnen 15 personen deelnemen. Zie de voorwaarden op deze pagina.

Nee, dat mag niet. De grond onder de stoep is eigendom van de gemeente.

De kabelgootregeling geeft u geen recht op een vaste parkeerplaats. Dit betekent dat ook anderen op die plaats mogen gaan staan. 

De kabelgoot is speciaal ontwikkeld om voetgangers en minder validen en slechtzienden niet te hinderen.

De gemeente wil inzicht krijgen in hoeverre kabelgoten kunnen bijdragen aan de lokale laadinfrastructuur en veiligheid (met oog op toekomstig verwachte laaddruk). Is er behoefte aan, voldoet het aan de verwachtingen/tevredenheid bij gebruikers als ook bij andere inwoners en de gemeente?

Dat is afhankelijk van de levertijden.

U behoudt uw kabelgoot zolang u op het adres blijft wonen. Gaat u verhuizen?, dan verhuist de kabelgoot niet mee.

De kabelgoot blijft eigendom van de gemeente. Dit houdt ook in dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kabelgoot. Natuurlijk mag u zelf eenvoudig onderhoud zoals aanvegen plegen.

Dat weten we nog niet. We evalueren de proef na 6 maanden. De proef is afgerond na 9 maanden. Het is raadzaam om de sociale media kanalen en de website van de gemeente in de gaten te houden voor een mogelijk vervolg.

Momenteel hebben we hier geen beleid voor vastgesteld. De gemeente kan niet toezien op de veiligheid. Het is om die reden niet toegestaan om deze methoden te plaatsen.