Uitnodigingskader: waar zonnevelden en windmolens kunnen komen

Een uitnodigingskader geeft aan waar er in de gemeente plek is voor zonnevelden en waar er plek is voor windmolens. Het uitnodigingskader geeft ook aan waar de zonnevelden en windmolens aan moeten voldoen. Het concept uitnodigingskader vindt u op www.leusdenzonenwind.nl 

Leusden wil in 2040 energieneutraal zijn en alleen nog duurzame energie gebruiken. Daarvoor zijn in Leusden zonnepanelen op daken, parkeerterreinen en in het buitengebied nodig. En daarbij ook windmolens. Maar niet alles kan overal. Hiervoor zijn duidelijke regels nodig voor iedereen die in onze gemeente een zonneveld of windmolen wil bouwen. Die regels zijn straks te vinden in het uitnodigingskader. Plannen voor energieopwekking zijn met het uitnodigingskader makkelijk vooraf te beoordelen. Dat zorgt voor helderheid bij initiatiefnemers, bewoners en gemeente.

In het voor- en najaar hebben veel mensen op www.leusdenzonenwind.nl  meegedacht over plekken in Leusden voor zonnevelden en windmolens. Ook waren er informatiebijeenkomsten, straatgesprekken, een klimaatdebat en diverse gesprekken met maatschappelijke organisaties. De inbreng is verwerkt in het uitnodigingskader. Het kader ligt nu bij de gemeenteraad. Op 16 december beslissen zij hierover. U kunt reageren naar de gemeenteraad.  

De gemeenteraad beslist op 16 december 2021 over het raadsvoorstel Uitnodigingskader. In het uitnodigingskader staat waar - en onder welke voorwaarden - Leusden in de komende 2 jaar ruimte wil geven aan zonnevelden en windmolens.

In het uitnodigingskader maken we afspraken dat inwoners, ondernemers en organisaties uit Leusden ook mogen investeren in projecten voor een windmolens of zonneveld. Om zo te zorgen dat Leusden voor een groot deel profiteert van de winst.

De gemeente werkt aan een circulaire economie. Tegen de tijd dat de eerste zonnevelden ‘opgeruimd’ moeten worden, worden alle materialen hergebruikt. De gemeente zegt toe dit mee te nemen in de gesprekken met initiatiefnemers.

Voor de komende 10 jaar moeten we onze energie uit zon en wind opwekken. Daarna kunnen we hopelijk ook andere technieken gebruiken.