Specialistische hulp in 2024

De gemeenten in de regio Amersfoort, waaronder gemeente Leusden, zijn bezig met het opnieuw inkopen van aanvullende specialistische ondersteuning.

Het gaat om specialistische jeugdhulp, Wmo begeleiding en beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Met deze inkoop willen de gemeenten ervoor zorgen dat het ook op de lange termijn mogelijk blijft om passende hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben.

Waarom kopen gemeenten hulp en ondersteuning in?

Sinds 2015 moeten de gemeenten zorgen voor het bieden van passende hulp en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Specialistische hulp en ondersteuning kopen gemeenten in bij (zorg)aanbieders. Dat kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij psychische problemen, pleegzorg, begeleiding bij het zelfstandig wonen, de opvang van daklozen, enzovoorts. Gemeenten doen dit samen met gemeenten in de regio. In de regio Amersfoort gaat het om de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (alleen jeugdhulp), Leusden, Nijkerk (alleen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang), Soest, Veenendaal (alleen voor vrouwenopvang) en Woudenberg.

Meer weten?

Alle informatie over deze inkoop is te vinden op een speciale webpagina. U vindt er achtergrondinformatie, het laatste nieuws, vragen en antwoorden, presentaties en activiteiten.