Subsidie algemene voorziening ouderen 2022

Organiseert uw organisatie activiteiten voor inwoners vanaf 67 jaar met beginnend geheugenverlies en mantelzorgers? Dan kunt u subsidie aanvragen tot en met 31 oktober 2021. U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen.
Aanvragen

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het digitale aanvraagformulier:

 • Kopie actueel uittreksel uit het handelsregister (KvK).
 • Kopie van een recente oprichtingsakte of statuten.
 • Verklaring omtrent het gedrag voor de rechtspersoon.
 • Plan van aanpak.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor het organiseren van dagelijkse activiteiten voor ouderen met beginnend geheugenverlies en het ondersteunen van (hun) mantelzorgers. Door deze activiteiten kunnen zij meedoen in de samenleving van Leusden. 

Voorwaarden

 • De activiteiten beginnen per 1 maart 2022.
 • De activiteiten voor ouderen zijn in een groep.
 • Bij de activiteiten is altijd een beroepskracht aanwezig.
 • De beroepskracht heeft een relevante opleiding en heeft ervaring met het begeleiden van mantelzorgers en ouderen.
 • De beroepskracht heeft kennis van de problemen van de ouderen en de ketenzorg dementie (ouderenzorg) in Leusden.
 • De beroepskracht weet de algemene voorziening te verbinden met het aanbod in de sociale basis en de gespecialiseerde zorg in Leusden.
 • Het minimale bereik is 45 unieke ouderen per jaar met uitzondering van het opstartjaar 2022.
 • Het maatjesproject dementie is onderdeel van de voorziening. Er worden minimaal 10 matches gemaakt.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers hebben een actieve rol bij het invullen van de activiteiten.
 • De activiteiten voor de ouderen worden minimaal 5 dagen per week in de Smederij aangeboden.
 • De subsidie voor de gehele looptijd van de regeling wordt slechts aan één aanvrager verleend.
 • Kijk voor alle voorwaarden en eisen in de subsidieregeling algemene voorziening ouderen Leusden 2022 

Wanneer krijgt u een reactie?

U krijgt uiterlijk 31 december een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Hulp of advies nodig?

U kunt contact opnemen met mw. S. C. Rijneveld of mw. J.I.M. Koomans, tel. 14 033