Leusden blijvend in beweging

Leusdense sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeente hebben het Leusdens Sport- en Beweegakkoord ontwikkeld.
Leusdense Sport- en Beweegakkoord

Het waarom en het hoe van het akkoord

De achtergrond

Sport geeft plezier, sport verenigt. In de gemeente Leusden zijn veel mogelijkheden om te bewegen en te sporten. Maar er kan meer en het kan beter. Sporten is goed voor de gezondheid en brengt mensen bij elkaar. Daarom het Leusdense Sport- en Beweegakkoord.

Hoe is het rapport tot stand gekomen?
 

De gemeente sluit met het rapport aan bij het Nationaal Sportakkoord.

 • Een brede vertegenwoordiging uit de Leusdense sportwereld heeft meegedacht over de (gewenste) voorzieningen. 
 • Een speciale stuurgroep heeft alle input uitgewerkt. Dit resulteerde in een breed gedragen akkoord. 
 • Het college van burgemeester en wethouders heeft het akkoord op 17 maart 2020 ondertekend.
 • Het rapport ligt nu bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat instemming moet geven.

Leusden, een sportieve gemeente

Cijfers over sport

 • Van de inwoners maakt 58% wekelijks gebruik van de sportfaciliteiten
 • 40 Sportverenigingen zijn actief, 32 % van de inwoners is lid
 • Ongeorganiseerde sport: meer dan 50% van de Leusdenaren beweegt en sport in de openbare ruimte
 • 29% bezoekt regelmatig en fitnesscentrum

Leusden scoort hoger dan landelijk.

Maatschappelijke veranderingen 

Ook in Leusden: vergrijzing, terugloop vrijwilligers, individualisering en beweegarmoede.

 • 46% heeft overgewicht
 • Het aantal senioren is nu 22% en in 2035 31%
 • 48% van de jongeren beweegt minder dan uur per week.

Hier scoort Leusden lager dan landelijk.