Leusden in beweging

De gemeente Leusden biedt haar 30.000 inwoners een uitstekende basis voor een gezond en sportief leven. Naast een rijk verenigingsleven heeft Leusden in haar omgeving veel groen en een mooie openbare ruimte die uitnodigt tot sport en bewegen.

Leusden, een sportieve gemeente

Er zijn in Leusden veel sportfaciliteiten en veel inwoners maken hier wekelijks gebruik van. De sportvereniging is een belangrijke aanbieder voor sport en bewegen en draagt in belangrijke mate bij aan de sociale cohesie en vitaliteit binnen de gemeente. Er zijn ruim 40 sportverenigingen in de gemeente actief. Tegelijk wint ongeorganiseerd sporten aan populariteit. Zo bewegen en sporten veel Leusdenaren in de openbare ruimte en bezoekt regelmatig een fitnesscentrum.

Op Leusden in beweging.nl vind je alle sport- en beweegmogelijkheden in Leusden!

Advies of (financiƫle) ondersteuning nodig?

Ervaar jij een drempel bij het vinden van een geschikte sport- of beweegactiviteit voor jou of voor je kind? Wil je graag meedoen aan een sport- of beweegactiviteit, maar kun je geen deelnemersgeld, cursusgeld of contributie betalen? Er is altijd iemand die je kan helpen!

Leusden Fit

Alle Leusdenaren moeten kunnen sporten en bewegen, ook de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Daarvoor is LeusdenFit in het leven geroepen, een programma met activiteiten voor jong en oud om een gezonde leefstijl te stimuleren. Het ondersteunt je om zelf de regie te voeren over jouw gezondheid. Dat gaat over sport en bewegen, maar ook over een gezond gewicht, gezonde voeding en goed in je vel zitten.

De buurtsportcoaches organiseren en ontwikkelen activiteiten in samenwerking met diverse sportverenigingen, sportaanbieders en partijen in het sociaal domein. Zij zijn de verbinders tussen de inwoners, huisartsen, fysiotherapeuten, wijk- en sportverenigingen en wat er nog meer nodig is om mensen in beweging te krijgen. Kijk voor meer informatie op www.leusdenfit.nl.

Het Leusdens Sport- en Beweegakkoord; een gezamenlijke uitdaging

Aansluitend op het Nationaal Sportakkoord hebben Leusdense sporten beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente het Leusdens Sport en Beweegakkoord ontwikkeld.

Hiermee willen zij bereiken dat iedereen nu en in de toekomst met plezier kan sporten en bewegen in onze gemeente. Samen hebben zij in kaart gebracht waar de behoeften en de kansen liggen. De wensen zijn vastgelegd in het Leusdens Sport- en Beweegakkoord. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Leusdens Sport- en Beweegakkoord op 17 maart 2020 ondertekend en is, op afstand en waar nodig, betrokken bij de uitvoering. Kijk voor meer informatie over het akkoord op www.leusdenblijvendinbeweging.nl.