Wonen op het bedrijventerrein Princenhof

In 2017 is de Transformatievisie Princenhof vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hierin staat beschreven hoe kantoren of andere bedrijfspanden in het gebied, omgezet kunnen worden naar woningbouw. Op het bedrijventerrein Princenhof staan namelijk veel bedrijfspanden al langere tijd leeg. Er is veel aanbod aan kantoren in de regio. En er is een grote vraag naar woningen. Daarom wil de gemeente het mogelijk maken dat een deel van de bedrijfsgebouwen op de Princenhof worden gesloopt om op deze plek nieuwe woningen te bouwen. Dit noemen we transformeren (zie figuur 1).

Bij het veranderen van bedrijfsterreinen naar woongebied, staat ‘wonen aan het park’ centraal. De woningen liggen aan het park Princenhof. Het park is onderdeel van de buitenruimte bij de huizen. Het park is daarmee de drager van de nieuwe woonwijk. Om dit goed te doen willen we het park beter zichtbaar maken en ook meer richting het bedrijventerrein Princenhof ‘trekken’. Dat doen we door nieuwe ‘parkuitlopers’ te maken (zie figuur 2).

De transformatie visie is via de webredactie digitaal op te vragen.

Ontwikkelingen op Princenhof

Er is inmiddels 1 kantoorgebouw getransformeerd naar appartementen op de hoek Olmenlaan/Larikslaan. Hier zijn 54 sociale huurappartementen van de Woningstichting Leusden in het voormalige kantoorgebouw gemaakt. Voor andere ontwikkelingen in het gebied wordt uitgegaan van koopwoningen of duurdere huur. Voor deze ontwikkelingen wordt de bestaande bebouwing gesloopt en worden nieuwe woningen gebouwd:

Starterswoningen

We zijn in gesprek met de eigenaar van Larikslaan 3. Die wil op deze plek 17 zogeheten xs-woningen (kleinere woningen) bouwen voor starters op de woningmarkt. Voor deze ontwikkeling start binnenkort de bestemmingsplanprocedure.

Veranda woningen

Ook zijn we in gesprek over de Kastanjelaan 7-9. De ontwikkelaars willen hier 40 veranda woningen bouwen. Voor deze ontwikkeling start de bestemmingsplanprocedure naar verwachting in de eerste helft van 2021.

Andere plannen

Voor een aantal andere percelen aan de Larikslaan en Olmenlaan gaan we binnenkort de eerste verkennende gesprekken voeren. De gemeente heeft geen eigendom in Princenhof. We zijn daarom afhankelijk van eigenaren of zij hun eigendom willen transformeren. Naast de transformatie naar wonen, spelen ook nog een aantal andere ontwikkelingen. Zo is het nieuwe gebouw van Afas bijna gereed. Daarvoor is ook een nieuwe rotonde aangelegd bij de hoek Zwarteweg en de Larikslaan. Zelf geeft de gemeente bedrijfskavels uit aan de Larikslaan.

Wel is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare ruimte, zoals wegen, groen en park. De gemeente vindt het belangrijk dat er samenhang ontstaat tussen al deze verschillende ontwikkelingen.