Aanslag gemeente- en waterschapsbelastingen 2024

09 February 2024

Op 15 of 16 februari 2024 ontvangt u van GBLT de gecombineerde aanslag voor gemeente- en waterschapsbelastingen. Op de aanslag vindt u ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning.

Op het gemeentelijke aanslagbiljet staan verschillende belastingsoorten.

Waarom krijgt u een belastingaanslag gemeente- en waterschapsbelastingen?

Elk jaar krijgt ieder huishouden in Nederland belastingaanslagen voor de gemeente- en waterschapsbelastingen. Wij gebruiken de gemeentebelastingen om onze taken uit te voeren. Denk aan het verwerken van afval, het bouwen van wegen en het helpen van mensen met een laag inkomen. Met de inkomsten van de waterschapsbelastingen onderhouden waterschappen bijvoorbeeld dijken en nemen ze maatregelen om droogte te voorkomen. Welke belasting u betaalt, hangt af van uw situatie. U leest hier meer over op de website van GBLT.

Hoe regelt u belastingzaken?

  • U regelt al uw belastingzaken makkelijk en digitaal in Mijn loket op de website van GBLT. Log in met uw DigiD of eHerkenning. U kunt dan onder andere:
  • Uw belastingaanslag betalen via iDEAL.
  • Automatisch betalen in delen via automatische incasso regelen.
  • Kwijtschelding aanvragen.
  • Bezwaar maken.

Kwijtschelding aanvragen

Heeft u moeite met het betalen van uw belastingen? Dan kijkt GBLT graag samen met u naar een passende oplossing. Lees hier meer over moeite met betalen.

Neem contact op met GBLT

Heeft u vragen over de aanslag? Neem dan contact op met GBLT.

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde, of bezwaar maken?

Op de aanslag staat ook de WOZ-waarde. Dit is de waarde van uw woning, bedrijfspand, of een andere onroerende zaak. GBLT gebruikt de WOZ-waarde om belastingen te berekenen. Wilt u meer weten over hoe GBLT deze berekent? Of wilt u bezwaar indienen? Dat kan eenvoudig bij GBLT.

Afrekening restafval

De afrekening voor het restafval ontvangt u eind maart 2024.

Hondenbelasting afgeschaft

De hondenbelasting is in 2022 afgeschaft. Daarom vindt u dit niet terug op de aanslag.