Jan Tamerus Officier in de orde van Oranje-Nassau

15 September 2022
Jan Tamerus met Burgemeester Gerolf Bouwmeester

Op 15 september 2022 heeft Burgemeester Bouwmeester een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer J. Tamerus. De heer Tamerus is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De feestelijke uitreiking was aan het eind van het symposium Nieuw Pensioencontract en de bijdrage van dr. Jan Tamerus, in Congrescentrum Figi te Zeist.

Pensioen

De heer Tamerus heeft de afgelopen decennia een zeer waardevolle bijdrage geleverd in de landelijke discussie om te komen tot een vernieuwde, solidaire en duurzame pensioenvoorziening in Nederland als hoeksteen van ons sociale zekerheidsstelsel. Dat deed hij onder meer vanuit zijn lidmaatschap van VCP (Vakcentrale voor Professionals) en (werkgroepen van de) STAR (Stichting van de Arbeid) en SER (Sociaal Economische Raad). Dit combineerde hij met zijn reguliere werkzaamheden als master actuaris bij pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Hij was gedurende zeer lange tijd bereid om zijn visie en kennis breed te delen met zowel pensioenfondsbestuurders als vertegenwoordigers vanuit werknemers en werkgevers en met de achterban van diverse vakorganisaties.

Defined Ambition

De heer Tamerus nam begin deze eeuw het initiatief voor het project Be Prepared om na te denken over de (on)houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel. Dit project mondde uit in een proefschrift Defined Ambition, waarin Jan de bouwstenen van het onlangs gesloten pensioenakkoord beschreef.

Daarnaast was hij auteur van tientallen publicaties in de landelijke media.

Rotary Club Leusden

Sinds 1999 is de heer Tamerus lid van de Rotaryclub Leusden en is hij voorzitter van het programmaberaad voor de invulling van het wekelijkse programma van de clubs.