Leusden krijgt slimme verkeerslichten

26 October 2021
kruispunt Heiligenbergerweg – Lockhorsterweg 

In de periode van 1 november tot half december 2021 bouwt de gemeente Leusden drie verkeerslichten om tot intelligente verkeersregelinstallaties (afgekort iVRI’s). Dit zorgt voor een snellere, efficiëntere doorstroom van het verkeer.

Het gaat om:

  • Fietsoversteek Horsterweg – Plesmanstraat
  • Kruising Heiligenbergerweg – Burg. De Beaufortweg
  • Kruising Groene Zoom – Burg. Van der Postlaan

In tegenstelling tot de verkeerslichten die er nu staan, zijn iVRI’s verbonden met internet, waardoor zij kunnen communiceren met elkaar en met weggebruikers.

Wat gaat er gebeuren?

De verkeerslichten worden in de hierboven beschreven volgorde vervangen. De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken voor weggebruikers, omdat bij twee kruispunten ook een deel van de installatie (detectielussen, masten, etc.) wordt vervangen. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet. Op het kruispunt Heiligenbergerweg – Lockhorsterweg komt een tijdelijk verkeerslicht te staan. Het einddoel is alle VRI’s in Leusden om te bouwen naar iVRI. Via het programma Talking Traffic van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt op landelijk niveau werk gemaakt van de ombouw van alle Nederlandse verkeerslichten naar iVRI’s.

App

De weggebruiker kan zich met apps en/of in-car systemen op grotere afstand aanmelden bij iVRI’s, waardoor die iVRI’s het verkeer via slimme berekeningen efficiënter kunnen afwikkelen. Ook kunnen ze prioriteitsverzoeken van hulpdiensten, bussen en vrachtauto’s beter verwerken. Hulpdiensten en vervoersbussen krijgen voorrang vanwege het maatschappelijk belang en vrachtauto’s veroorzaken al rijdend minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder geluidsoverlast. De gemeente Leusden kiest er als fiets- en milieuvriendelijke gemeente voor om in haar berekeningen meer voorrang toe te kennen aan de fiets dan aan de auto. Maar uiteindelijk is het in ieders voordeel.

Automobilisten kunnen de app Flitsmeister of Locatienet downloaden. Voor fietsers is er de app Schwung. Zodra de iVRI’s in gebruik zijn, werkt de app.