Registreren levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP)

Op 3 februari 2019 is een wetswijziging ingegaan waardoor een levenloos geboren kind kan worden bijgeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dan wordt het kind opgenomen op de persoonslijst van de ouder die dit verzoekt.

Alsnog registreren

Door de wetswijziging kunt u uw levenloos geboren kindje alsnog laten registreren in de BRP. Dit geldt ook als uw kind kort na de geboorte is overleden en er geen aangifte is gedaan. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.

Is uw kind geboren in de gemeente Leusden? Neem contact op met team Burgerzaken via 14 033. We gaan dan na of er misschien toch al een akte bestaat of wat er in uw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken.

Voornamen toevoegen

Ook kan het voorkomen dat er in de akte van uw lang geleden (levenloos) geboren kind geen voornamen zijn opgenomen. Dit kan alsnog. Neem contact op met team Burgerzaken via 14 033 om na te gaan wat er in uw geval moet gebeuren om de voornaam/voornamen alsnog aan de akte toe te voegen.

Voorwaarden voor registratie in de BRP

  • Het verzoek moet door de ouder zelf worden gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.
  • Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan. Digitaal is mogelijk als de gemeente de weg hiertoe heeft opengesteld.
  • Op het moment van de geboorte van het kind moet de ouder ingezetene zijn geweest. Dat kan in het tijdperk van de persoonskaart zijn geweest (voor 1 oktober 1994), van de GBA (van 1 oktober 1994 tot 6 januari 2014) of de BRP (vanaf 6 januari 2014). Heeft de geboorte van het kind nog voor de datum van inschrijving van de ouder plaatsgevonden, dan worden geen gegevens over het kind opgenomen.
  • De ouder moet op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.

Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Verzoek indienen

Een verzoek kan na 4 februari 2019 digitaal worden ingediend of persoonlijk aan de balie Burgerzaken. U stuurt of neemt mee:

  • het ingevulde formulier verzoek tot opnemen kind op persoonslijst (niet nodig wanneer u digitaal het verzoek indient)
  • een geldig legitimatie bewijs (meenemen of kopie opsturen)
  • een akte van uw levenloos geboren kind of
  • een akte van de geboorte (levenloos) die is opgenomen in het overlijdensregister van de Nederlandse burgerlijke stand.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van de Rijksoverheid over registratie levenloos geboren kind.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: gesloten