Registreren levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP)

Op 3 februari 2019 is een wetswijziging ingegaan. Daardoor kan een levenloos geboren kind worden bijgeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dan wordt het kind opgenomen op de persoonslijst van de ouder die dit verzoekt.
Bijschrijven levenloos geboren kind

Alsnog registreren

Door de wetswijziging kunt u uw levenloos geboren kindje alsnog laten registreren in de BRP. Dit geldt ook als uw kind kort na de geboorte is overleden en er geen aangifte is gedaan. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.

Is uw kind geboren in de gemeente Leusden? Neem contact op met team Burgerzaken via 14 033. We gaan dan na of er misschien toch al een akte bestaat. Of wat er in uw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken.

Voornamen toevoegen

Ook kan het voorkomen dat er in de akte van uw lang geleden (levenloos) geboren kind geen voornamen zijn opgenomen. Dit kan alsnog. Neem contact op met team Burgerzaken via 14 033. We gaan dan kijken wat er in uw geval moet gebeuren om de voornaam/voornamen alsnog aan de akte toe te voegen.

Voorwaarden voor registratie in de BRP

  • De ouder zelf moet het verzoek doen. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.
  • Op het moment van de geboorte van het kind moet de ouder ingezetene zijn geweest. Dat kan in het tijdperk van de persoonskaart zijn geweest (voor 1 oktober 1994). Of toen de GBA gold (van 1 oktober 1994 tot 6 januari 2014) of de BRP (vanaf 6 januari 2014). Is het kind nog voor de datum van inschrijving van de ouder geboren, dan worden geen gegevens over het kind opgenomen.
  • De ouder moet op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.

Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Verzoek indienen

U kunt uw verzoek digitaal indienen of persoonlijk aan de balie Burgerzaken. U stuurt of neemt mee:

  • Het ingevulde formulier verzoek tot opnemen kind op persoonslijst (niet nodig wanneer u digitaal het verzoek indient)
  • Een geldig legitimatie bewijs (meenemen of kopie opsturen)
  • Een akte van uw levenloos geboren kind of
  • Een akte van de geboorte (levenloos) die is opgenomen in het overlijdensregister van de Nederlandse burgerlijke stand.

Meer informatie

Registratie levenloos geboren kind (Rijksoverheid)

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. 

Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden