Kapvergunning aanvragen

Als een boom op gemeentegrond staat en niet op de Groene Kaart, dan kunt u een kapverzoek indienen. U heeft onder andere toestemming nodig van omwonenden.
Groene kaart

Procedure (met ingang van 01-01-2017)

 • Neem contact op met de gemeente via 14 033 of gemeente@leusden.nl.  
 • U ontvangt van de gemeente een handtekeningenlijst met adressen van omwonenden waaraan u schriftelijk toestemming moet vragen.
 • De aanvrager moet alle belanghebbenden minimaal een week van te voren informeren over de inzameling van handtekeningen. Zo heeft iedereen de tijd om na te denken of ze wel of niet willen tekenen. 
 • Als omwonenden instemmen, moeten ze hun handtekening zetten op de door de gemeente aangeleverde handtekeningenlijst.
 • U dient de handtekeningen in bij de gemeente.
 • Wanneer alle bewoners het eens zijn met het kappen, dan mag worden gekapt.
 • U informeert omwonenden juist. Soms ontstaat tijdens de behandeling van het kapverzoek twijfel of onduidelijkheid hoe de handtekeningen zijn verkregen. De gemeente Leusden kan dan zelf beslissen of de boom wel of niet gekapt gaat worden.
 • Kapwerkzaamheden worden altijd door of in opdracht van de gemeente Leusden uitgevoerd.
 • Als een kapverzoek wordt afgewezen, kunt u na een termijn van 5 jaar een nieuw kapverzoek indienen voor dezelfde boom.
 • Wanneer een boom wordt gekapt kijkt de gemeente of herplant wenselijk en haalbaar is.
 • Er wordt rekening gehouden met de grootte van de nieuwe boom zodat overlast in de toekomst wordt voorkomen.

Tegenstanders kap

Als één of meer omwonenden tegen het kappen van de boom is, dan beoordeelt de gemeente de situatie. Dit gebeurt op grond van de boomwaarde en de verwijderingsgronden.

 • Scoort de boom meer punten op boomwaarde dan blijft de boom staan.
 • Scoort de boom meer punten op verwijderingsgronden dan wordt de boom gekapt.
 • Bij een gelijke score, beslist de gemeente wat er gaat gebeuren.

Informeren omwonenden

 • U ontvangt de beoordeling van het kapverzoek van de gemeente. U informeert alle omwonenden.
 • Twee weken voor het kappen worden alle omwonenden door de gemeente geïnformeerd over de kapwerkzaamheden.

Kosten

 • De gemeente betaalt de kapkosten tot € 500,-.
 • De kosten boven de € 500,- zijn voor rekening van de aanvrager van het kapverzoek.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met het KCC via telefoonnummer 14033.

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30 uur. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. In deze coronaperiode kunt u gewoon een afspraak maken.
Wel vragen wij u om bij uw bezoek aan het Huis van Leusden rekening te houden met de volgende maatregelen. Zo kunnen we verspreiding van het coronavirus voorkomen.

 • Heeft u klachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Blijf dan thuis. Wij maken graag een nieuwe afspraak met u.
 • Kom alleen, of met maximaal 1 begeleider, naar uw afspraak.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Vanaf 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen bij uw bezoek.
 • Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Kom niet te vroeg naar uw afspraak. 
 • Bent u klaar? Verlaat dan het Huis van Leusden om ruimte te maken voor andere bezoekers.
Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden