Groenstrook kopen

Als uw tuin aan ‘groene’ gemeentegrond grenst, dan kunt u mogelijk een groenstrook van de gemeente kopen.
Groenstrook kopen

Voorwaarden verkoop

Als uw aanvraag aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kijkt u eerst op de Groenkaart (zie Kaart groenstroken hieronder) of uw tuin aan gemeentegrond grenst die te koop is.

Kaart groenstroken

 • Voer op de kaart uw adres in om te kijken of een groenstrook bij uw woning te koop wordt aangeboden.
 • Als dat zo is, ziet u een groen vlak.
 • Klik met de cursor op dit vlak voor informatie over de globale oppervlakte en een inschatting van de verkoopprijs.
 • Vul het formulier in.

Als een groenstrook grenst aan een rij woningen, dan is het wenselijk dat alle bewoners uit die rij de strook kopen om kartelranden te voorkomen.

Geen verkoop

Verkoopprijs

 • tussen 0 - 99 m2: € 100,00 / m2.
 • vanaf 100 - > m2: wordt de grondprijs via maatwerk berekend

Prijzen zijn exclusief:

 • kadasterkosten (€ 95,00 bij bedragen tot € 5.000,00 en € 420,00 bij bedragen vanaf € 5.000,00)
 • notariskosten (door uzelf op te vragen bij notaris)

Bomen

Als er een groene stip in dit vlak staat, dan is dat een boom, die belangrijk is voor het groene karakter van Leusden. Als u deze boom wilt kappen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Bij aankoop van de grond, wordt u eigenaar van de boom. De andere bomen op de groenstrook zijn na de koop uw eigendom. Die kunt u zonder omgevingsvergunning verwijderen.

Overdracht gehuurde groenstroken bij verkoop woning

In 2015 heeft de gemeente Leusden besloten geen nieuwe huurovereenkomsten voor groenstroken meer aan te gaan. De lopende huurcontracten blijven gehandhaafd.

 • Bij verkoop van een woning, kunt u het huurcontract van de groenstrook niet overdragen aan de nieuwe eigenaar. Hij kan de groenstrook wel kopen.
 • Als de nieuwe eigenaar geen belangstelling heeft, moet de huidige eigenaar het huurcontract opzeggen. Voor de overdracht aan de gemeente moet de groenstrook ontruimd zijn. (Zie artikel 13 huurovereenkomst: “Bij beëindiging van de overeenkomst is de huurder verplicht op zijn kosten het gehuurde vrij van alle door de huurder aangebrachte zaken op te leveren, zoals beplanting en bebouwing. Een en ander dient in overleg met de gemeente te geschieden”).
 • Eigenaren van een woning, die een groenstrook huren, kunnen die kopen. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

In het kader van de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt de gemeente Leusden bij de aanvraag van de procedure voor de verkoop van groenstroken niet meer persoonsgegevens dan hiervoor strikt noodzakelijk is. 
Ook vragen wij toestemming aan de kopers van groenstroken om de door hen verstrekte gegevens te mogen aanleveren aan de notaris van hun keuze. U bent echter niet verplicht hiervoor uw toestemming te geven. Wanneer u geen toestemming wenst te geven voor het doorsturen van deze gegevens aan de notaris, dient u deze gegevens zelf bij de notaris aan te leveren.
Kortheidshalve verwijzen wij u voor uw privacy rechten naar de informatie hierover op de website van de gemeente Leusden

Meer informatie

Neem contact op met mevrouw J. Meeuwsen, (werkdagen maandag en woensdag) medewerkster Groenverkoop via groenverkoop@leusden.nl

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: gesloten