Groenstrook kopen

Als uw tuin aan ‘groene’ gemeentegrond grenst, dan kunt u mogelijk een groenstrook van de gemeente kopen. Kijk eerst op de kaart of uw tuin aan gemeentegrond grenst die te koop is. Indien u grond mag kopen, vult u het formulier in via de onderstaande groene knop.
Groenstrook kopen

Kaart groenstroken

Voer op de kaart uw adres in, dan kunt u zien of een groenstrook bij uw woning te koop wordt aangeboden. Als dat zo is, ziet u een groen vlak. Als u met de cursor op dit vlak klikt, krijgt u de globale oppervlakte te zien en een inschatting van de verkoopprijs.

Overdracht gehuurde groenstroken bij verkoop woning

In 2015 heeft de gemeente Leusden besloten geen nieuwe huurovereenkomsten voor groenstroken meer aan te gaan. De lopende huurcontracten blijven gehandhaafd.

  • Bij verkoop van een woning, is het niet mogelijk het huurcontract van de groenstrook over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Hij kan de groenstrook wel kopen.
  • Als de nieuwe eigenaar daarvoor geen belangstelling heeft, moet de huidige eigenaar het huurcontract opzeggen, de groenstrook voor de overdracht ontruimen en aan de gemeente overgedragen (Zie artikel 13 huurovereenkomst: “Bij beëindiging van de overeenkomst is de huurder verplicht op zijn kosten het gehuurde vrij van alle door de huurder aangebrachte zaken op te leveren, zoals beplanting en bebouwing. Een en ander dient in overleg met de gemeente te geschieden”).
  • Eigenaren van een woning, die een groenstrook huren, kunnen die kopen. 


Bomen

Als er een groene stip in dit vlak staat, dan is dat een boom, die belangrijk is voor het groene karakter van Leusden. Als u deze boom wil kappen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Bij aankoop van de grond, wordt u eigenaar van de boom. De andere bomen op de groenstrook zijn na de koop uw eigendom. Die kunt u zonder omgevingsvergunning verwijderen.

Verkoopprijs

Als een groenstrook grenst aan een rij woningen, dan is het wenselijk dat alle bewoners uit die rij de strook kopen om kartelranden te voorkomen.

Geen verkoop

Meer informatie

Wilt u eerst meer informatie over het kopen van een groenstrook, neem dan contact op met mevrouw M.A. Weenink, medewerker Groenverkoop via groenverkoop@leusden.nl.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 09:00 uur tot 16:30
Morgen: geopend van 08:30 uur tot 13:00