Groenstrook kopen

Als uw tuin aan ‘groene’ gemeentegrond grenst, dan kunt u mogelijk een groenstrook van de gemeente kopen.
Groenstrook kopen

Voorwaarden verkoop

Als uw aanvraag aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kijkt u op de Groenekaart Leusden voor nadere informatie. Die informatie is altijd een inschatting en kan afwijken van de realiteit. 

Kaart groenstroken

 • Voer op de Groenekaart Leusden uw adres in. En kijk of een groenstrook bij uw woning te koop wordt aangeboden.
 • Als dat zo is, ziet u een groen vlak.
 • Klik met de cursor op dit vlak voor informatie over de globale oppervlakte en een inschatting van de verkoopprijs.
 • Vul het formulier in. 

Als een groenstrook grenst aan een rij woningen, dan is het wenselijk dat alle bewoners uit die rij de strook kopen. Zo worden kartelranden voorkomen.

Geen verkoop

Verkoopprijs

 • tussen 0 - 99 m2: € 110,00 / m2.
 • vanaf 100 - > m2: wordt de grondprijs via maatwerk berekend

Prijzen zijn exclusief:

 • kadasterkosten (€ 100,00 bij bedragen tot € 5.000,00 en € 440,00 bij bedragen vanaf € 5.000,00)
 • notariskosten (door uzelf op te vragen bij notaris)

Bomen

Staat er een groene stip in dit vlak, dan is het een boom, die belangrijk is voor het groene karakter van Leusden. Als u deze boom wilt kappen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Bij aankoop van de grond, wordt u eigenaar van de boom. De andere bomen op de groenstrook zijn na de koop uw eigendom. Die kunt u zonder omgevingsvergunning verwijderen.

Overdracht gehuurde groenstroken bij verkoop woning

In 2015 heeft de gemeente Leusden besloten geen nieuwe huurovereenkomsten voor groenstroken meer aan te gaan. De lopende huurcontracten blijven gehandhaafd.

 • Bij verkoop van een woning, kunt u het huurcontract van de groenstrook niet overdragen aan de nieuwe eigenaar. Hij kan de groenstrook wel kopen.
 • Als de nieuwe eigenaar geen belangstelling heeft, moet de huidige eigenaar het huurcontract opzeggen. Voor de overdracht aan de gemeente moet de groenstrook ontruimd zijn. (Zie artikel 13 huurovereenkomst)
 • Eigenaren van een woning, die een groenstrook huren, kunnen die kopen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Wij passen de regels van de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe. Dit betekent, dat we bij de aanvraag van de procedure niet meer persoonsgegevens gebruiken dan strikt noodzakelijk. 
Als u een groenstrook koopt, vragen wij toestemming uw gegevens door te mogen geven aan de notaris van uw keuze. U bent hiertoe niet verplicht. Als u die toestemming niet wilt geven, dan moet u deze gegevens zelf bij de notaris aanleveren.

Meer informatie

Mevrouw J. Meeuwsen, (werkdagen maandag en woensdag), medewerkster Groenverkoop via groenverkoop@leusden.nl

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. 

Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden