Vervuilde grond Groot Agteveld

De gemeente Leusden wil inwoners informeren over de gebruikte bouwgrond in het nieuwbouwproject Groot Agteveld. Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Laatste update: 11 december 2018.

De gemeente heeft toegezegd dat alle relevante informatie over de bodemgeschiktheid, zoals onderzoeksresultaten en certificaten van grondleveringen, beschikbaar wordt gesteld. Op de pagina bodemgeschiktheid Groot Agteveld vindt u alle relevante informatie.

Belangrijkste conclusie uit het bodemonderzoek (pdf, 3.3 kB) is dat de stoffen waarvan gedacht werd dat ze in het zand aanwezig zouden zijn slechts in zeer geringe mate zijn aangetroffen. Het gaat om onder andere styreen. De aangetroffen waarden zijn vergelijkbaar met de grond in andere woonwijken in de gemeente.

De gemeente heeft over de situatie in Groot Agteveld contact met de GGD regio Utrecht. Met de informatie die nu beschikbaar is, ziet de GGD geen risico voor de gezondheid. Dat kunt u lezen in de brief die de GGDrU hierover aan het college van burgemeester en wethouders heeft gestuurd. Uiteraard wordt de GGD nauw betrokken bij het vervolgonderzoek.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de GGD regio Utrecht via MMK@GGDrU.nl of via (030) 850 78 79. 

Op dit moment brengt de gemeente in beeld welk deel van de wijk het betreft. Maandag 3 december vindt bodemonderzoek plaats. Dit onderzoek wordt gedaan door het bedrijf De Klinker uit Zutphen.  

Het bedrijf De Klinker voert op maandag 3 en dinsdag 4 december bodemonderzoek uit volgens het plan van aanpak. De uitkomsten van dit onderzoek worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Volgens het aanwezige certificaat was er sprake van schoon zand (bevat geen stoffen boven de zogeheten AW2000 norm). Ook was de hoeveelheid zo klein (minder dan 50 m3) dat de aannemer de gemeente over het gebruik van de zand niet hoefde te informeren (geen meldingsplicht).  

Het gaat om de lading van 1 vrachtwagen zand (34,5 ton), die is gebruikt onder een deel van de wegverharding en stoep in Groot Agteveld. Het is niet gebruikt bij de aanleg van het dorpsplein.

Nee. Het zand is alleen gebruikt in de openbare ruimte onder wegen en stoepen. Momenteel brengt de gemeente in kaart in welk deel van Groot Agteveld dat precies is geweest. Het zand is niet gebruikt bij de bouw van woningen of de aanleg van tuinen.

Het mogelijk vervuilde zand betreft maar een klein deel van het zand dat is gebruikt voor de aanleg van de wegen en stoepen. We onderzoeken momenteel waar dit zand terecht is gekomen.

Het zand is niet gebruikt bij de bouw van woningen of de aanleg van tuinen.

Tijdens het bodemonderzoek wordt ook onderzocht of er kans is dat stoffen zich verspreiden (uitlogen) uit het zand naar naastgelegen percelen.

De aannemer heeft het zand gekocht met een verklaring erbij dat het schone grond was. De aannemer heeft de grond gekocht in de veronderstelling dat dit certificaat juist was.

Het betreft hier verschillende situaties. De eerder gevonden en gesaneerde asbestverontreiniging was afkomstig uit het gebied zelf (voormalige bebouwing). Door werkzaamheden is die verontreiniging naar de oppervlakte gekomen. In deze situatie gaat het om mogelijke verontreiniging die van elders komt.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Let op! Dinsdag 17 december 2019 is het gemeentehuis om 15.00 uur gesloten.

 

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 15:00
Morgen: gesloten