Keuze maken voor de inrichting buitenruimte Het Palet

Nieuwbouw Het Palet

Sinds 2018 hebben de nieuwe bewoners hun appartement betrokken op de voormalige locatie van basisschool ’t Palet aan de Willem de Zwijgerlaan in Leusden-Zuid. De school heeft in 2010 een nieuw onderkomen gekregen in Antares. Zoals afgesproken hebben omwonenden inspraak in de inrichting van de buitenruimte bij de nieuwbouw.

Op woensdag 31 oktober is een inloopbijeenkomst gehouden over de inrichting van de buitenruimte van de nieuwe appartementen aan de Willem de Zwijgerlaan. Bewoners konden tijdens de bijeenkomst, of via deze website hun voorkeur aangeven voor de groene inrichting en de speelplek. Tot 7 november jl. was er gelegenheid om te reageren. Hierbij de uitslagen van deze inventarisatie

Er is reeds gestart met de aanplant van het groen. Eind 2018 wordt begonnen met de aanleg van de speelplek. Naar verwachting is de speelplek begin 2019 klaar.

Groene inrichting

Er is een conceptplan gemaakt voor de groene inrichting van de buitenruimte. Die zijn in tekeningen weergegeven. Op een aantal plekken in de buitenruimte rondom Het Palet is de keuze voor boomsoorten nog niet ingevuld. Hiervoor is een aantal keuzemogelijkheden (PDF, 5.4 kB). Omwonenden en andere belanghebbenden konden per locatie een keuze doorgeven.

Inrichting speelplek

Het is altijd de wens van omwonenden geweest om op de locatie van de voormalige basisschool de mogelijkheid van een speelplek te behouden. Voor de inrichting van deze speelplek zijn 2 concepten ontworpen: Speelfort en Klimheuvel (PDF, 1.5 kB). Voor één van deze concepten kon worden gekozen. Ook voor een type speeltoestel (klimtoren of klimparcours) en spelaanleiding (klauterrotsen of stapstammen) kon tot 7 november 2018 een keuze doorgegeven worden.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30