Jeugdhulp in regio Amersfoort vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 is MetMaya verantwoordelijk voor de specialistische jeugdhulp in de regio Amersfoort. Ook in onze gemeente. MetMaya levert bijna alle hulp en ondersteuning die kinderen, jongeren en gezinnen in onze gemeente nodig hebben.

Met deze inkoop willen de gemeenten ervoor zorgen dat het ook op de lange termijn mogelijk blijft om passende hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben.

Gebiedsteams

De hulp en ondersteuning gebeurt vanuit gebiedsteams. Hierin werken jeugdhulpverleners met uiteenlopende deskundigheid en verschillende achtergronden samen. Zij werken daarbij nauw samen met Lariks, huisartsen, GGD en het onderwijs. Op deze manier zorgen we dat de jeugdhulp dichtbij kinderen, jongeren en gezinnen wordt geboden. En dat de hulp en ondersteuning ook in de toekomst goed, beschikbaar en betaalbaar blijft.

Al specialistische jeugdhulp in 2023?

Krijgt u of krijgt uw kind in 2023 al specialistische jeugdhulp? Dan houdt u de jeugdhulporganisatie die u nu hebt. Ook als de hulp of ondersteuning doorloopt in 2024. In heel 2023 kunnen nog nieuwe trajecten worden gestart bij jeugdhulporganisaties die op dit moment specialistische jeugdhulp leveren in de regio. Vanaf 1 januari 2024 starten nieuwe cliƫnten bij MetMaya.

Meer informatie

Meer informatie over de veranderingen leest u op de website hulpenondersteuningregioamersfoort. Daar is ook informatie voor partners en verwijzers en voor jeugdhulpverleners te vinden. Of kijk of de website van MetMaya.

Waarom kopen gemeenten hulp en ondersteuning in?

Sinds 2015 moeten de gemeenten zorgen voor het bieden van passende hulp en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Specialistische hulp en ondersteuning kopen gemeenten in bij (zorg)aanbieders. Dat kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij psychische problemen, pleegzorg, begeleiding bij het zelfstandig wonen, de opvang van daklozen, enzovoorts. Gemeenten doen dit samen met gemeenten in de regio. In de regio Amersfoort gaat het om de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (alleen jeugdhulp), Leusden, Nijkerk (alleen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang), Soest, Veenendaal (alleen voor vrouwenopvang) en Woudenberg.