Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. Of voor leerlingen die op basis van religie of levensovertuiging een school bezoeken en hiervoor verder moeten reizen. U heeft een schoolverklaring nodig waaruit blijkt op welke vorm van vervoer uw kind is aangewezen.
Aanvragen leerlingenvervoer 2019-2020 (pdf, 569 kB)

Voor wie?

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen die:

 • niet zelfstandig kunnen reizen door ziekte of een handicap
 • naar het speciaal onderwijs (SO) gaan
 • naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) gaan
 • naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaan
 • een basisschool op basis van religie of levensovertuiging bezoeken en hiervoor verder moeten reizen.

Wanneer?

Of uw kind in aanmerking komt voor vergoeding en welke vorm, is afhankelijk van het volgende:

 • Is er sprake van de dichtstbijzijnde toegankelijke school? 
 • Wat is de afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school?
 • Hoe zelfstandig is uw kind?


Als u al gebruik maakt van leerlingenvervoer, dan ontvangt u jaarlijks een aanvraagformulier. Het formulier moet u voor 1 juni inleveren. Binnen 8 weken ontvangt u een beschikking waarin staat voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Bekostiging leerlingenvervoer ontvangt u voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Daarmee wordt bedoeld de school die ruimte heeft voor uw kind en het juiste onderwijs kan bieden. Als u dan toch kiest voor een school verder weg, komt u niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Het is dus belangrijk om hier bij de keuze van de school rekening mee te houden.

Afstandscriterium

De afstand tussen woning en school is meer dan 6 kilometer.

U komt mogelijk in aanmerking voor vergoeding van leerlingenvervoer. De volgende vergoedingen zijn mogelijk: 

 • fietsvergoeding
 • vergoeding voor het openbaar vervoer
 • vergoeding voor het eigen vervoer
 • vergoeding voor het taxivervoer 

De afstand tussen woning en school is minder dan 6 kilometer.

 • Ouders van leerlingen die door hun structurele handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, komen in aanmerking voor vergoeding van het openbaar vervoer. Of voor een fietsvergoeding voor de leerling en een begeleider.
 • Is de leerling door zijn structurele handicap niet in staat  zelfs niet onder begeleiding, van het openbaar vervoer gebruik te maken? Dan verstrekt het college een voorziening in de vorm van aangepast vervoer.

Ouderbijdrage

De gemeente Leusden mag een bijdrage vragen voor het leerlingenvervoer voor leerlingen die naar het basisonderwijs gaan. Dit is afhankelijk van het inkomen van beide ouders. U kunt hiervoor een inkomensverklaring invullen. U kunt een inkomensverklaring aanvragen bij de Belasting Telefoon: 0800 - 0543. 

Gerelateerde documenten

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30