Leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar zijn wettelijk verplicht om naar school te gaan. De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin een jongere 16 jaar wordt. Daarna valt de jongere onder de kwalificatieplicht. Die duurt tot de dag dat een startkwalificatie is gehaald of de jongere 18 jaar is geworden.

Leerplicht en schoolverzuim

Veel kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. De leerplicht van uw kind gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat uw kind 5 jaar geworden is. Wordt uw kind bijvoorbeeld op 15 februari 5 jaar, dan gaat het op de eerste schooldag in maart naar school.

Als ouder of verzorger zorgt u ervoor dat uw kind op tijd ingeschreven staat bij een school. Vervolgens bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind elke dag naar school gaat. Het is belangrijk dat u uw kind inschrijft op een erkende school. Gaat uw kind naar een school die niet voldoet aan wettelijke eisen, dan wordt dat gezien als schoolverzuim. Wanneer jongeren onder de 18 jaar niet naar school gaan, dan wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente ingeschakeld. 

Registratie voortijdig schoolverlaters

De gemeente heeft de wettelijke taak om alle jongeren boven de 18 die niet naar school gaan te registreren en in beeld te houden. Dit geldt ook voor jongeren die geen startkwalificatie hebben.

Het doel is het aantal voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar zonder havo- of mbo-2diploma te verminderen. Daarvoor is in elke regio in Nederland een Regionaal Meld- en Co√∂rdinatiepunt (RMC) ingesteld. In het RMC van de gemeente Amersfoort werken gemeenten in de regio Eem samen om (dreigende) voortijdig schoolverlaters te begeleiden. Het gaat om leerlingen tussen de 18 en 23 jaar. Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg vallen onder de regio Eem.

Jongeren zelf, die dreigen uit te vallen of al gestopt zijn met school kunnen contact opnemen met het RMC.  Hun ouders kunnen dat ook doen. Hier kunt u ook meer informatie vinden over school, werk & inkomen.

Meer informatie

Vragen aan de leerplichtambtenaar

  • U kunt de leerplichtambtenaar op werkdagen tussen 8.30 - 16.30 uur bereiken via 14 033.                               
  • U kunt ook een e-mail sturen naar leerplicht@leusden.nl

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. 

Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 15:00
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden