Vrijstelling leerplicht

Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een erkende school. In een aantal gevallen worden ouders vrijgesteld van deze plicht.
Aanvragen beroep op vrijstelling

Vrijstelling Leerplichtwet

Situaties waar vrijstelling van de leerplicht geldt:

 • Artikel 5 lid a: als uw kind wegens lichamelijke of psychische gronden niet naar school kan.
 • Artikel 5 lid b: als u bedenkingen heeft tegen de richting van het onderwijs.
 • Artikel 5 lid c: als uw kind op een school in het buitenland wordt ingeschreven.

Is een van deze situaties voor uw kind van toepassing? Dan kunt u bij leerplicht een beroep op vrijstelling doen.  

Wat is nodig en wat moet u doen bij

Kinderen met specifieke zorg en/of onderwijsbehoeften kunnen soms gewoon naar school gaan. Scholen spannen zich in om ieder kind een passende onderwijsplek te geven. Waar nodig met extra zorg en ondersteuning. Bij een aanvraag voor vrijstelling van de leerplicht wordt daarom vanuit sociaal medisch oogpunt en vanuit passend onderwijs gekeken.

Een aanvraag voor een vrijstelling artikel 5 onder a wordt in de meeste gevallen eerst beoordeeld door de Beoordelingstafel. Dit team van experts bestaat uit een onafhankelijk aangestelde GGD jeugdarts, iemand van het Samenwerkingsverband en bijvoorbeeld de betrokken wijkteammedewerker. Samen kijken zij of er mogelijkheden zijn voor uw kind om naar een school te gaan. Of dat er toch een vrijstelling nodig is.

Beoordeelt de Beoordelingstafel dat uw kind naar school kan? Dan moet Samenwerkingsverband De Eem of Eemland ervoor zorgen dat uw kind wordt toegelaten tot een passende school. De Eem is voor kinderen tot 12 jaar, Eemland voor kinderen vanaf 12 jaar. Heeft de Beoordelingstafel beoordeeld dat uw kind (nog) niet naar school kan? Dan ontvangt u van de Beoordelingstafel een ‘sociaal medisch advies’ (SMA). Hiermee kunt u bij leerplicht beroep op vrijstelling doen. Met de beslisboom vrijstelling leerplicht kunt u nagaan of uw aanvraag bij de Beoordelingstafel hoort:

Vragen of hulp nodig bij deze procedure? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente Leusden of met het samenwerkingsverband SWV De Eem of Eemland.

Stel een verklaring op:

 • Over de bedenkingen die u heeft tegen de levensbeschouwelijke of godsdienstige richting van alle scholen of onderwijsinstellingen binnen redelijke afstand van uw woning.
 • De pedagogische richting is niet aan de orde. Het gaat om scholen waarop uw kind(eren) geplaatst zou(den) kunnen worden.

Tegen de richting van een school waar uw kind het jaar voorafgaand aan uw beroep op vrijstelling ingeschreven stond, kunt u geen bedenkingen indienen.

Is uw verklaring compleet? Dan kunt u "beroep op vrijstelling leerplicht" aanvragen en de verklaring bij de aanvraag voegen.

Wilt u uw aanvraag liever per e-mail of post versturen? Maak dan gebruik van het formulier Beroep op vrijstelling inschrijvingsplicht 5 b of c:

Stuur het formulier en uw verklaring met uw bedenkingen naar:

Leerplicht Gemeente Leusden 

Postbus 150 

3830 AA Leusden 

Vraag de directeur van de school in het buitenland om een bewijs/verklaring dat uw kind daar onderwijs gaat volgen. In de verklaring moet in elk geval het volgende staan:

 • naam en contactgegevens van de school in het buitenland
 • naam en geboortedatum van uw zoon/dochter
 • datum van inschrijving op de school in het buitenland
 • startdatum
 • klas en type onderwijs
 • een stempel van de school
 • een handtekening van de directeur

Is de verklaring in een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan moet u een vertaling door een erkend vertaalbureau toevoegen.

Heeft u de verklaring van de buitenlandse school ontvangen? Dan kunt u "beroep op vrijstelling leerplicht" aanvragen en de verklaring bij de aanvraag voegen.

Wilt u uw aanvraag liever per e-mail of post versturen? Maak dan gebruik van het formulier Beroep op vrijstelling inschrijvingsplicht 5 b of c:

Stuur het formulier en uw verklaring naar:

Leerplicht Gemeente Leusden 

Postbus 150 

3830 AA Leusden 

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. 

Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 15:00
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden