2. Met elkaar (Sociaal Domein)

In Leusden krijgen we samen veel voor elkaar. Van buurtinitiatieven tot activiteiten door vrijwilligersorganisaties. En met elkaar proberen we zoveel mogelijk problemen in de omgeving op te lossen.

Culturele activiteiten en vrijwilligerswerk

Ontmoet elkaar in Leusden en omgeving. Op 'Wat is er te doen' van Lariks vindt u veel activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien.

Ook zijn er in Leusden diverse locaties waar u andere mensen kunt ontmoeten en waar u van harte welkom bent. 

Voorbeelden van ontmoetingsplekken zijn:

Taalontwikkeling van nieuwkomers

Kinderen en volwassenen in Leusden die nog maar kort in Nederland zijn en nog geen Nederlands spreken krijgen taalonderwijs via de Taalschool Leusden.
Ook ondersteunt de gemeente Leusden de Entreeopleiding Anderstaligen van MBO Amersfoort.

Fonds Samenlevingsinitiatieven

Met het Fonds Samenlevingsinitiatieven kunnen veel ideeën van inwoners, die bijdragen aan de saamhorigheid, in Leusden gedeeltelijk gefinancierd worden. Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt maandelijks de aanvragen. 

Eenzaamheid

Meer weten over herkennen van eenzaamheid en wat u daaraan kan doen? Kijk op Lariks.
Er is ook een Signaleringskaart Eenzaamheid (PDF, 135kb).

Vrijwilligerswerk

Met de Huiskamer van Leusden is er vanaf eind 2017 een coördinatiepunt voor inwoners/zorgprofessionals, fondsen en vrijwilligersorganisaties. 

Voorbeelden van projecten die voor en door elkaar worden gerealiseerd:
Maatjesproject Leusden: als u een maatje wilt worden of zoekt
Vrijwilligersvacaturebank: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk
Matchbeurs Leusden: samenwerking tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Passende onderwijsplekken voor elk kind

Sinds 2013 werken de samenwerkingsverbanden en de gemeenten in de regio Eemland actief samen aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opvoeden, opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen.

Meer informatie:

Scholen in Leusden 
Samenwerkingsverband De Eem
Samenwerkingsverband V(S)O Eemland
Lariks

Oppasmogelijkheden voor mantelzorgers van gehandicapte kinderen

Als u als ouders en/of verzorgers van gehandicapte kinderen behoefte hebt aan steun of meer tijd voor uzelf, kunt u dat bespreken met Lariks. Komt de vraag naar een oppas veel voor, dan kunnen zij onderzoeken of er in overleg een oplossing kan worden gevonden. U kunt contact opnemen met Lariks.

Ondersteuning bij het vinden van betaald werk

Iedere inwoner werkt of doet wat hij of zij kan. Daarbij hebben we het over regulier werk of dagbesteding en alles wat daar tussenin zit. Meer weten over de mogelijkheden van dagbesteding, neem contact op met Lariks.

Steungezinnen

Als uw gezin in problemen komt en eventueel steun kan gebruiken, dan is het wellicht fijn om daarover in contact te komen met een ander gezin dat voor u klaar staat. Kinderen die af en toe opgevangen worden, een praatje maken om uw hart te luchten of een maatje voor tips en adviezen. Kortom een gezin dat naast het uwe staat.

Herkent u zich in een van beide gezinnen? Neem dan contact op met Mw. H. Jansen.

  • telefonisch: 14 033
  • e-mail: gemeente@leusden.nl.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30