Verhuizen naar en binnen Leusden

Als u naar Leusden of binnen Leusden verhuist, geeft u dit door aan de gemeente. Dit kan 4 weken voor en uiterlijk 5 werkdagen na de verhuizing. U wordt automatisch uitgeschreven uit uw vorige gemeente. U ontvangt een bevestigingsbrief op uw nieuwe adres.
Verhuizing doorgeven

Video over verhuizen

DigiD

Uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Meenemen

Wie kan de verhuizing doorgeven

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar.
  • Ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar.
  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven, als ze op hetzelfde adres wonen.
  • Curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Hoofd van een zorginstelling: voor iemand die in een zorginstelling gaat wonen
  • Partners die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, moeten zelf aangifte van de verhuizing doen.

    Alle (semi)overheidsinstanties waarmee u een relatie heeft, krijgen een verhuisbericht.

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. 

Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden