Gemeente Leusden - Bekendmaking verlenen vergunning - Randweg 4

woensdag 19 december 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Postcode en huisnummer:
3833

Gemeente Leusden - Bekendmaking verlenen vergunning - Randweg 4

Bekendmaking verlenen vergunning Randweg 4 in Leusden.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leusden hebben op 13 december 2018 een vergunning verleend aan TOTAL de Horst in Leusden in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het plaatsen van een AdBlue installatie op de locatie Randweg 4 in Leusden. Het besluit heeft zaakkenmerk Z-WABO-2018-3178.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd.

De bezwaartermijn begint op de dag nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen.

Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Gemeente Leusden, postbus 150, 3830 AD Leusden. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website van de gemeente Leusden.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 

 • 1.

  uw naam en contactgegevens;

 • 2.

  de datum waarop u het bezwaar indient;

 • 3.

  een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar tegen heeft;

 • 4.

  de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;

 • 5.

  als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).  

  Voorlopige voorziening

  Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.

   

  U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z-WABO-2018-3178. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Leusden, t Erf 1, op werkdagen van 9.00-12.00 uur, telefoon 14033.

   

  Meer informatie

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

  U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

 •  

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 09:00 uur tot 16:30
Morgen: geopend van 09:00 uur tot 16:30