Regeling onkostentegemoetkoming bij adreswijziging gemeente Leusden 2012

donderdag 8 november 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beleidsregels

Regeling onkostentegemoetkoming bij adreswijziging gemeente Leusden 2012

Tekstplaatsing

De tegemoetkomingen bedragen:

voor een particulier € 60,--;

voor een bedrijf € 300,--.

 

Als een bedrijf aantoonbaar hogere kosten moet maken, kan daarvan een declaratie worden ingediend. Deze moet met facturen en/of verklaringen worden onderbouwd. Het college kan dan besluiten de tegemoetkoming te verhogen.

 

Bij deze regeling zijn de volgende regels van toepassing:

 • 1.

  Onder bedrijven worden tevens verstaan: verenigingen met een eigen gebouw, stichtingen, medische praktijken, instellingen en organisaties.

 • 2.

  Bij een vereniging wordt de grootte van de organisatie bepaald door het aantal medewerkers dat er voltijd werkzaam is.

 • 3.

  Bedrijven of instellingen dienen ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

 • 4.

  Als de vernummering een gevolg is van bouwactiviteiten van de aanvrager/gebruiker/eigenaar zelf, wordt er geen vergoeding uitbetaald.

 • 5.

  Indien de vernummering gevolg is van het feit dat een belanghebbende foutieve informatie aan de gemeente heeft doorgegeven, zijn de kosten niet ten laste van de gemeente, maar ten laste van degene die de foutieve informatie heeft verstrekt.

 • 6.

  De kosten worden vergoed aan de gebruiker van het pand of het verblijfsobject. Dus als de eigenaar het pand niet bewoont of gebruikt als bedrijf wordt de vergoeding uitbetaald aan de huurder, erfpachter, recht van opstalhouder, de vruchtgebruiker of de erfpachter.

Leusden, 18 december 2012

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 09:00 uur tot 16:30
Morgen: geopend van 09:00 uur tot 16:30