Verleende standplaatsvergunning t.b.v. verkoop kipproducten

woensdag 9 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Postcode en huisnummer:
3832JS 34

Verleende standplaatsvergunning t.b.v. verkoop kipproducten

Op 7 januari 2019 is, op grond van artikel 5:18 van de APV, vergunning verleend voor het innemen van een vaste standplaats op donderdag op het Maximaplein voor een proefperiode van een kwartaal t.b.v. de verkoop van kipproducten (vers en grill).

 

Indien uw belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kunt u hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar.

Uw bezwaarschrift dient u te richten aan de Burgemeester van Leusden, p/a secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften, postbus 150, 3830 AD Leusden. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na dag van bekendmaking (7 januari 2019) van dit besluit.

Voor verdere informatie kunt u de brochure “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” raadplegen. Deze folder kunt u vinden in de publieksinformatiewinkel in de hal van het gemeentehuis.

 

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 09:00 uur tot 16:30
Morgen: geopend van 09:00 uur tot 16:30